ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្វែងយល់ អំពី តើអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូង(ជំងឺបេះដូង) ដែលកំពុងប្រើថ្នាំពង្រាវឈាម អាចព្យាបាល ឬដកធ្មេញបានដែរឬទេ?

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ តើអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូង(ជំងឺបេះដូង) ដែលកំពុងប្រើថ្នាំពង្រាវឈាម អាចព្យាបាល ឬដកធ្មេញបានដែរឬទេ? នេះជាការបញ្ជាក់ពីខាង មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត #calmettehospital ។ 

១) មិនអាចធ្វើបានទេ

២) អាចធ្វើបាន ដោយមិនមានបារម្ភអ្វីទាំងអស់ 

៣) អាចធ្វើបាន ដោយមានការប្រុងប្រយត័្ន និង យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ទន្តបណ្ឌិត និងគ្រូពេទ្យឯកទេសបេះដូង។

សូមបងប្អូនចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Comment ដោយជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយដែលគិតថាត្រឹមត្រូវ។

Please Like & Share! ៕ 

ដោយ ៖ សិលា


ចែករំលែក៖