ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព័ត៌មានសំរាប់ស្រ្តីគួរយល់ដឹង នៅពេលទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមន្ទីរពេទ្យ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ព័ត៌មានសំរាប់ស្រ្តីគួរយល់ដឹង នៅពេលទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមន្ទីរពេទ្យ!!!

    ១. ត្រូវកត់ទុកនៅថ្ងៃ និង ខែ ដែលមករដូវចុងក្រោយ សំរាប់ជម្រាបប្រាប់មកគ្រូពេទ្យជំនាញនៅពេលដែលមកពិនិត្យលើកដំបូង។

    ២. សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពិនិត្យផ្ទៃពោះ ឯកសារអេកូ (ពិសេសអេកូនៅ 12 សប្តាហ៍) និង ឯកសារពិនិត្យឈាម ទឹកនោម ដែលបានធ្វើកន្លងមក មិនថានៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ បើបានពិនិត្យ។

    ៣. សូមយកឯកសារដែលមានជីវប្រវត្តជំងឺ ឬក៏កំពុងព្យាបាលជំងឺណាមួយរបស់ខ្លួន មកជាមួយនៅពេលមកពិនិត្យ បើស្រ្តីធ្លាប់មានជំងឺទាំងនោះ  ឧទាហរណ៍ ដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺបេះដូង ឬក៏ជំងឺលើសឈាម ជំងឺពកក ។ល។

នេះជាការបញ្ជាក់ពីខាង #មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត #calmettehospital ៕

ដោយ ៖ សហការី


ចែករំលែក៖