ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លទ្ធផលបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី ២៤ មិថុនា ចំនួន ៣៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន ៧១នាក់

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក ! ជនសង្ស័យចំនួន ៧១ នាក់ (ស្រី ២នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន ៣៤ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ។

ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន ៧១នាក់ រួមមាន ៖

+ជួញដូរ ៥ករណី ឃាត់ ៥នាក់(ស្រី ០នាក់)

+ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ២២ករណី ឃាត់ ៣៩នាក់(ស្រី ២នាក់)

+ប្រើប្រាស់ ៧ករណី ឃាត់ ២៧នាក់(ស្រី ០នាក់)

វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា រួមមាន ៖

-មេតំហ្វេតាមីន(Ice)= ២៣៤,៣៤ក្រាម។

-កេតាមីន(Ke)= ២២,១៤ក្រាម។

-អុិចស្តាសុី(mdma)= ៧,៣៦ក្រាម។

លទ្ធផលខាងលើ ១១អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖

Police: ១០អង្គភាព

១ / មន្ទីរ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ១២,៦១ក្រាម។

២ / បាត់ដំបង៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ៧នាក់ ស្រី ១នាក់ ចាប់យកIce ៧,៨២ក្រាម។

៣ / កំពង់ឆ្នាំង៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ១៩,៥៣ក្រាម។

៤ / កំពង់ស្ពឺ៖ រក្សាទុក ៤ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ចាប់យកIce ៧,៣២ក្រាម។

៥ / កំពត៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ២,២៥ក្រាម។

៦ / កណ្តាល៖ ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ២នាក់ រក្សាទុក ៣ករណី ឃាត់ ៤នាក់ 

 ចាប់យកIce ១៥៤,០៨ក្រាម។

៧ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ រក្សាទុក ៣ករណី ឃាត់ ៦នាក់ ប្រើប្រាស់ ៣ករណី ឃាត់ ១៤នាក់ ចាប់យកIce ១,១៤ក្រាម។

៨ / ពោធិ៍សាត់៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ៤នាក់ ស្រី ១នាក់ ចាប់យកIce ៦,៩៦ក្រាម។

៩ / ព្រះសីហនុ៖ រក្សាទុក ៣ករណី ឃាត់ ៧នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ករណី ឃាត់ ១៣នាក់ ចាប់យកIce ៨,៨៦ក្រាម។

១០ / ឧត្តរមានជ័យ៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ១០,៥៧ក្រាម។PM : ៣អង្គភាព

១ / បន្ទាយមានជ័យ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកKe ២២,១៤ក្រាម និងMDMA ៧,៣៦ក្រាម។

២ / បាត់ដំបង៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ២,៧៦ក្រាម។

៣ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ០,៤៤ក្រាម៕

ដោយ ៖ សិលា


ចែករំលែក៖