ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅបារាំង, ហុល្លង់, អុីតាលី និងស្កុតឡេនថ្ងៃនេះ Montpellier, Dijon, Ajax, Inverness, Udinese, Torino, Chievo មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

maxresdefault

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga ថ្ងៃនេះក្រុម Montpellier, Dijon, Ajax, Inverness, Udinese, Torino, Chievoជាក្រុមដែលមានសង្ឃឹម ឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វាគមន៍ រដូវកាលថ្មី ។

បារាំង Ligue 1 បើករដូវកាលថ្មី
Bordeaux Vs Saint-Étienne
Bordeaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Angers ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lorient ៣-១ ​ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Osasuna ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Saint-Étienne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Athens ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Athens ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wolfsburg ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/16Bordeaux1-4Saint-Étienne
15/08/15Saint-Étienne1-1Bordeaux
15/02/15Bordeaux1-0Saint-Étienne
26/09/14Saint-Étienne1-1Bordeaux
26/01/14Bordeaux2-0Saint-Étienne
01/09/13Saint-Étienne2-1Bordeaux
ទស្សនៈWDW:Bordeaux0-1Saint-Étinne
ទស្សនៈPD:Bordeaux1-0Saint-Étienne
ទស្សនៈAsianB: Bordeaux អាចឈ្នះ

Montpellier Vs Angers
Montpellier ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Toulouse ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sunderland ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Betis ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Angers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bordeaux ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Guingamp ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bournemouth ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/16Angers 2 – 3 Montpellier
09/08/15Montpellier 0 – 2 Angers
02/05/09Montpellier 1 – 0 Angers
29/11/08Angers 3 – 3 Montpellier
01/03/08Montpellier 1 – 0 Angers
22/09/07Angers 1 – 1 Montpellier
ទស្សនៈWDW:Montpellier 2-0 Angers
ទស្សនៈPD:Montpellier 2 – 1 Angers
ទស្សនៈAsianB: Angers អាចឈ្នះ

Dijon Vs Nantes
Dijon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sunderland ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Nancy ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Metz ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
Nantes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lorient ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bilbao ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Empoli ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/13Dijon 3 – 1 Nantes
23/10/12Nantes 2 – 0 Dijon
16/04/11Nantes 1 – 1 Dijon
30/10/10Dijon 0 – 0 Nantes
20/03/10Nantes 0 – 1 Dijon
24/10/09Dijon 1 – 2 Nantes
ទស្សនៈWDW:Dijon 1 – 0 Nantes
ទស្សនៈPD:Dijon 3 – 0 Nantes
ទស្សនៈAsianB: Nantes អាចឈ្នះ

Caen Vs Lorient
Caen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Herbiers ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ UNFP ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Guingamp ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់​ Nantes ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bordeaux ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Watford២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/04/16Caen 1 – 2 Lorient
24/09/15Lorient 2 – 0 Caen
25/07/15Lorient 0 – 0 Caen
15/03/15Lorient 2 – 1 Caen
26/10/14Caen 2 – 1 Lorient
03/05/12Caen 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈWDW:Caen 0 – 1 Lorient
ទស្សនៈPD:Caen 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈAsianB: Lorient អាចឈ្នះ

Metz Vs Lille
Metz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tubize ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Kaiserslau ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Dijon ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Waasland ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Qabala ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Qabala ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/05/15Metz 1 – 4 Lille
10/08/14Lille 0 – 0 Metz
13/01/08Lille 1 – 1 Metz
12/08/07Metz 1 – 2 Lille
06/01/07Metz 0 – 2 Lille
29/01/06Lille 3 – 1 Metz
ទស្សនៈWDW:Metz 0 – 1 Lille
ទស្សនៈPD:Metz 1 – 1 Lille
ទស្សនៈAsianB: Metz ​អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
បើករដូវកាលថ្មី
Excelsior Vs Groningen
Excelsior ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oss ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Espanyol ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ​ Twente ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Groningen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Emmen ៦-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Southampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Feyenoord ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/03/16Excelsior 2 – 1 Groningen
22/08/15Groningen 2 – 0 Excelsior
09/04/15Groningen 3 – 0 Excelsior
15/02/15Excelsior 1 – 1 Groningen
19/10/14Groningen 1 – 1 Excelsior
24/03/12Excelsior 0 – 1 Groningen
ទស្សនៈWDW:Excelsior0-2Groningen
ទស្សនៈPD:Excelsior 1 – 1 Groningen
ទស្សនៈAsianB: Groningen អាចឈ្នះ

Ajax Vs Roda
Ajax ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ PAOK ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ PAOK ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sparta ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Roda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mallorca ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Birmingham ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Heracles ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/16Roda 2 – 2 Ajax
01/11/15Ajax 6 – 0 Roda
22/12/13Roda 1 – 2 Ajax
03/08/13Ajax 3 – 0 Roda
10/02/13Ajax 1 – 1 Roda
25/11/12Roda 1 – 2 Ajax
ទស្សនៈWDW:Ajax 2 – 0 Roda
ទស្សនៈPD:Ajax 3 – 0 Roda
ទស្សនៈAsianB: Ajax អាចឈ្នះ

Vitesse Vs Den Haag
Vitesse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Porto ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Willem II ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Den Haag ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Karabükspor ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Iraklis ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Go Ahead ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/04/16Vitesse 2 – 2 Den Haag
22/11/15Den Haag 2 – 2 Vitesse
25/04/15Den Haag 1 – 0 Vitesse
04/10/14Vitesse 6 – 1 Den Haag
08/02/14Vitesse 0 – 0 Den Haag
02/10/13Den Haag 2 – 1 Vitesse
ទស្សនៈWDW:Vitesse 1 – 0 Den Haag
ទស្សនៈPD:Vitesse 2 – 1 Den Haag
ទស្សនៈAsianB:Vitesse អាចឈ្នះ

Zwolle Vs Sparta
Zwolle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southampton ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gençlerbirliği ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ NEC ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wattens ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Breda ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ajax ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/07/15Zwolle 3 – 1 Sparta
15/01/12Sparta 2 – 0 Zwolle
27/08/11Zwolle 2 – 0 Sparta
19/04/11Sparta 1 – 2 Zwolle
16/10/10Zwolle 3 – 1 Sparta
06/06/05Sparta 3 – 1 Zwolle
ទស្សនៈWDW:Zwolle 0 – 2 Sparta
ទស្សនៈPD:Zwolle 2 – 1 Sparta
ទស្សនៈAsianB:Zwolleអាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
បើករដូវកាលថ្មី
Dundee Vs Rangers
Dundee ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Peterhead ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Forfar ៧-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ​ Ross ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Rangers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Burnley ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hamilton ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Peterhead ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Rangers 4 – 0 Dundee
28/10/09Dundee 1 – 3 Rangers
13/03/05Dundee 0 – 2 Rangers
11/12/04Rangers 3 – 0 Dundee
26/09/04Dundee 0 – 2 Rangers
ទស្សនៈWDW:Dundee 2 – 2 Rangers
ទស្សនៈPD:Dundee 0 – 3 Rangers
ទស្សនៈAsianB: Rangers អាចឈ្នះ

Inverness Vs Ross
Inverness ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arbroath ៧-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Partick ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Alloa ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ross ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Alloa ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cove ៧-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Dundee ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Ross 0 – 3 Inverness
02/01/16Inverness 2 – 0 Ross
28/10/15Inverness 1 – 2 Ross
03/10/15Ross 1 – 2 Inverness
31/01/15Inverness 1 – 1 Ross
ទស្សនៈWDW:Inverness 2 – 0 Ross
ទស្សនៈPD:Inverness 2 – 1 Ross
ទស្សនៈAsianB: Ross អាចឈ្នះ

Hamilton Vs Kilmarnock
Hamilton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Livingston ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Rangers ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Greenock ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Kilmarnock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Berwick ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Albion ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Motherwell ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Hamilton 0 – 4 Kilmarnock
30/01/16Kilmarnock 0 – 1 Hamilton
26/12/15Hamilton 0 – 1 Kilmarnock
26/09/15Kilmarnock 1 – 2 Hamilton
02/05/15Kilmarnock 2 – 3 Hamilton
ទស្សនៈWDW:Hamilton1-0Kilmarnock
ទស្សនៈPD:Hamilton 0 – 1 Kilmarnock
ទស្សនៈAsianB: Kilmarnock អាចឈ្នះ

Aberdeen Vs Hearts
Aberdeen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Maribor ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ St. Johnstone ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ayr ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hearts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Birkirkara ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Celtic ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ St. Johnstone ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/05/16Aberdeen 0 – 1 Hearts
09/04/16Hearts 2 – 1 Aberdeen
10/01/16Hearts 1 – 0 Aberdeen
12/12/15Aberdeen 1 – 0 Hearts
20/09/15Hearts 1 – 3 Aberdeen
ទស្សនៈWDW:Aberdeen 1 – 1 Hearts
ទស្សនៈPD:Aberdeen 1 – 0 Hearts
ទស្សនៈAsianB: Hearts អាចឈ្នះ

Motherwell Vs St. Johnstone
Motherwell ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stranraer ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kilmarnock ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Celtic ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
St. Johnstone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stirling ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Aberdeen ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hearts ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Motherwell1-2St.Johnstone
20/02/16St.Johnstone2-1Motherwell
31/12/15Motherwell2-0St.Johnstone
22/08/15St.Johnstone2-1Motherwell
31/01/15Motherwell1-1St.Johnstone
ទស្សនៈWDW:Motherwell1-0St.Johnstone
ទស្សនៈPD:Motherwell1-1St.Johnstone
ទស្សនៈAsianB: Motherwell អាចឈ្នះ

អុីតាលី Cup
Udinese Vs Spezia
Udinese ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Al Hilal ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Middlesbrough ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ​ El Jaish ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Spezia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Trapani ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Trapani ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Modena ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Novara Vs Latina
Novara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Casale ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Mainz ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ​ Juve Stabia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Latina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Francavilla ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Matera ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Roma ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Latina 1 – 0 Novara
06/09/15Novara 1 – 1 Latina
18/08/14Latina 1 – 1 Novara
12/04/14Latina 4 – 1 Novara
09/11/13Novara 2 – 2 Latina

Pescara Vs Frosinone
Pescara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pineto ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Vicenza ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Celta Vigo ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Frosinone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Napoli ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Messina ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Como ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/04/15Frosinone 2 – 1 Pescara
16/11/14Pescara 3 – 0 Frosinone
22/04/11Pescara 1 – 1 Frosinone
30/11/10Frosinone 1 – 1 Pescara
13/03/07Frosinone 0 – 0 Pescara
14/10/06Pescara 0 – 2 Frosinone

Perugia Vs Carpi
Perugia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Carpi ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ SPAL ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Alessandria ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Carpi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Perugia ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Maceratese ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ SPAL ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/07/16Perugia 0 – 0 Carpi
02/08/15Perugia 1 – 0 Carpi
16/05/15Perugia 2 – 0 Carpi
24/12/14Carpi 4 – 0 Perugia

Torino Vs Vercelli
Torino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ingolstadt ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Leipzig ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hull ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Vercelli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ GIANA ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Casale ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Reggiana ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/08/15Torino 5 – 0 Vercelli

Chievo Vs Entella
Chievo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cittadella ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sampdoria ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hoffenheim ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Entella ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crotone ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Napoli ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ancona ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Atalanta Vs Cremonese
Atalanta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lumezzane ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Leeds ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Frankfurt ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Cremonese ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Trapani ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Fermana ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cittadella ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/08/12Atalanta 0 – 2 Cremonese
29/07/09Atalanta 3 – 1 Cremonese
08/04/06Atalanta 2 – 0 Cremonese
11/11/05Cremonese 0 – 1 Atalanta
02/05/99Atalanta 3 – 0 Cremonese
06/12/98Cremonese 1 – 3 Atalanta
03/03/96Atalanta 1 – 1 Cremonese

Empoli Vs Vicenza
Empoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Castelvetro ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lucchese ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nantes ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Vicenza ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Perugia ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Pescara ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Casertana ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/08/15Empoli 0 – 1 Vicenza
04/05/13Vicenza 1 – 5 Empoli
15/12/12Empoli 2 – 0 Vicenza
13/08/12Empoli 1 – 2 Vicenza
09/06/12Empoli 3 – 2 Vicenza
04/06/12Vicenza 0 – 0 Empoli
12/05/12Empoli 1 – 1 Vicenza

Cesena Vs Ternana
Cesena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fiorentina ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Santarcangelo ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Arezzo ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Ternana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lanciano ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Brescia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Pordenone ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Ternana 1 – 1 Cesena
19/12/15Cesena 4 – 0 Ternana
05/04/14Ternana 0 – 2 Cesena
01/11/13Cesena 1 – 1 Ternana
09/02/13Cesena 1 – 0 Ternana

អង់គ្លេស League 1
Wimbledon Vs Bolton
Wimbledon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Reading ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Walsall ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Peterborough ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Bolton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Preston ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sheff United ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Blackpool ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Charlton Vs Northampton
Charlton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ipswich ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bury ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cheltenham ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Northampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolverhampton ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fleetwood ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Barnsley ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Gillingham Vs Bury
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnet ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Southend ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Southend ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Blackpool ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Charlton ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Burton ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/03/16Bury 0 – 1 Gillingham
14/11/15Gillingham 3 – 1 Bury
19/02/11Gillingham 1 – 1 Bury
04/09/10Bury 5 – 4 Gillingham
25/04/09Gillingham 0 – 0 Bury
22/11/08Bury 4 – 0 Gillingham

Milton Vs Millwall
Milton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-0-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Liverpool U23 ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Shrewsbury ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Newport ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brentford ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Oldham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Barnet ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/02/10Milton 1 – 3 Millwall
02/12/09Millwall 3 – 2 Milton
18/03/09Milton 0 – 1 Millwall
04/10/08Millwall 0 – 4 Milton​​ ៕ ណារាជ


ចែករំលែក៖