ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់ឆ្នោត​ជាតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់ មកទាប​

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖