ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ​ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃចន្ទ​ ទី៣០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ​ នីតិកាលទី៦ថ្ងៃចន្ទ​ ទី៣០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០ សូមអានទាំងស្រុងដូចតទៅ៖ 


ចែករំលែក៖