ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនដំណឹងរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤ នីតិកាលទី៦នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០៕


ចែករំលែក៖