ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងអប់រំ៖ ការ​បង្រៀន​ពី​ចម្ងាយ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ស្ថានីយវិទ្យុ​ផ្សាយ​សម្លេង ដល់​កុមារ​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​សិក្សា សិស្ស​បឋម​សិក្សា ថ្នាក់​ទី​១ ទី​២ និង​ទី​៣​

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី​ការ​បង្រៀន​ពី​ចម្ងាយ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ស្ថានីយវិទ្យុ​ផ្សាយ​សម្លេង ដល់​កុមារ​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​សិក្សា សិស្ស​បឋម​សិក្សា ថ្នាក់​ទី​១ ទី​២ និង​ទី​៣​ សម្រាប់​កម្មវិធី​អប់រំ​ពហុ​ភាសា ។
សូមអានខ្លឹមសារ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដូចខាងក្រោម៖


ចែករំលែក៖