ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បន្លែផ្ទី ជាឱសថជួយព្យាបាលជំងឺបានយ៉ាងច្រើន នឹងមានប្រសិទ្ធភាព

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ បើតាមការស្រាវជ្រាវ គឺផ្ទីដូងជាឱសថជួយព្យាបាលជំងឺនេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងនោះអាចព្យាបាលដូចជា៖ ព្យាបាលរាគរូស ងាយស្រួលបត់ជើងតូច ធំ នេះជាដើម ជួយក្នុងស្ថានភាពញាំបន្លែធម្មជាតិ។ និយាយរួម
ប្រភេទរុក្ខជាតិ ផ្ទីដូងអាចផ្នែកប្រើប្រាស់បានដើមទាំងមូល និងគ្រាប់។ មែកដើមផ្ទីធ្វើជាបន្លែស្រុះហូប ឆា ឬធ្វើជាសម្លរ ពីព្រោះដើមរបស់វា ពេលនៅខ្ចី ទន់ និងមានជាតិទឹកច្រើន។
សូមបញ្ជាក់ថា៖ ការព្យាបាលហូបផ្ទីមានគុណប្រយោជន៍ គឺងាយស្រួលបត់ជើងតូច ធំ ព្យាបាលរាគរូស។ ហើយក៏ប្រើបានសម្រាប់បន្សាបជាតិពិសសត្វស្រាំង ពស់ ក្អែបចឹក.. បានផងដែរ និងអាចបុកទៅជាម្ស៉ៅសំរាប់បិទលើមុខរបួស៕


ចែករំលែក៖