ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ, ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជន ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Ministry of Health (MoH) would like to inform the public as the following:

ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ ៖
(Number of people voluntary for Covid-19 vaccination (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) from 10 – 22 February 2021):

១. សរុបអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ៖ ៧១៥២នាក់ (ស្រី ២៧១១នាក់) ។
(Number of voluntaries came for vaccination from 10 – 22 February 2021: 7152 persons (Female: 2711)

២. អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច៖ ៥៨៦០នាក់ (ស្រី ១៩៧៦នាក់)។
(Number of people vaccinated: 5860 persons (Female: 1976)

៣. អ្នកដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់៖ ១២៩២នាក់ (ស្រី ៧៣៥នាក់)។
(Number of people not allow for vaccination due to health-related problems: 1292 persons (Female: 735)។ នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់អោយដឹងពីលោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
H.E. Dr. Or Vandine Secretary of State and Spokesperson of MoH of Cambodia៕

 

ដោយ៖ សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖