ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021,ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក -កម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី 24-06-2021 វេលាម៉ោង 7 ព្រឹក តាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រដូចខាងក្រោម ៖

II-កម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃទី 25-06-2021 ដល់ថ្ងៃទី 27-06-2021 តាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រដូចខាងក្រោម ៖

ដោយ ៖ សិលា


ចែករំលែក៖