ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

អ្នកដំណើរប្រមាណ៤.៧ពាន់លាននាក់ត្រូវបានរំពឹងទុកនៅឆ្នាំ២០២៤ នៅពេលឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ងើបឡើងវិញ

ចែករំលែក៖

សមាគមពាណិជ្ជកម្មកំពូលនៃឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទីខែធ្នូថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍គួរតែផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួនកំណត់ត្រានៅឆ្នាំក្រោយ ខណៈដែលវិស័យនេះធ្វើឱ្យជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រារាំងទោះបីជាប្រាក់ចំណេញនៅតែជាកង្វល់ក៏ដោយ។

សមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ (IATA) នៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញប្រពៃណីរបស់ខ្លួនអំពីនិន្នាការឧស្សាហកម្មនៅពេលដែលឆ្នាំខិតជិតមកដល់ បាននិយាយថា គំរូកំណើនធម្មតាបន្ថែមទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងចាប់ផ្តើមពីទីនេះនៅពេលដែលវិស័យនេះបានងើបឡើងវិញដល់កម្រិតមុនការរាតត្បាតCovid-19

អគ្គនាយក IATA លោក Willie Walsh បាននិយាយថា “មនុស្សចូលចិត្តធ្វើដំណើរ ហើយបានជួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឱ្យត្រលប់មកកម្រិតនៃការតភ្ជាប់មុនជំងឺរាតត្បាត ខណៈដែលស្ថាប័នព្យាករណ៍ថា មនុស្ស៤.៧ពាន់លាននាក់នឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនៅឆ្នាំ២០២៤

IATA បានកត់សម្គាល់ថា នេះគឺជាកម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលើសពីកម្រិតមុនការរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងចំនួន៤.៥ពាន់លានដែលបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ វារំពឹងថា នឹងមានអ្នកដំណើរចំនួន៤.២៩ពាន់លាននាក់ ដែលជាការធ្លាក់ចុះតិចតួចពីការព្យាករណ៍ខែមិថុនារបស់ខ្លួនចំនួន៤.៣៥ពាន់លាន។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បានរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងពីការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដែលប្រទេសនានាបានដាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពន្យឺតការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយចំនួនបានឈប់ធ្វើអាជីវកម្ម ហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតត្រូវបានធានាដោយសារឧស្សាហកម្មនេះបានប្រមូលការខាតបង់រហូតដល់១៨៣ពាន់លានដុល្លារក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០២០ដល់ឆ្នាំ២០២២

IATA បានបង្កើនទស្សនវិស័យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួន ដោយរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នឹងប្រកាសប្រាក់ចំណូលសុទ្ធចំនួន២៣.៣ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដែលច្រើនជាងទ្វេដងនៃចំនួន៩.៨ពាន់លានដុល្លារដែលខ្លួនបានព្យាករណ៍កាលពីខែមិថុនា។ IATA ព្យាករថា ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធចំនួន២៥.៧ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៤ លើការកើនឡើង៧.៦ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលដល់៩៦៤ពាន់លានដុល្លារ

ដោយ៖ ភារៈ(រូបភាព ៖ AFP)


ចែករំលែក៖