ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម AC Milan ប៉ះ Juventus ខណៈ Barcelona, PSV, Newcastle, Norwich មានប្រៀបជាងគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម AC Milan ស្វាគមន៍ក្រុមខ្លាំងJuventus។ ចំណែក្រុម Barcelona, PSV, Newcastle, Norwich ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងមានសង្ឃឹមឈ្នះគូប្រកួតទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អុីតាលី Serie A
Sampdoria(15) Vs Genoa(9)
Sampdoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cagliari ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Palermo ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Pescara ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Genoa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Pescara ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bologna ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Empoli ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/16Sampdoria 0 – 3 Genoa
06/01/16Genoa 2 – 3 Sampdoria
25/02/15Sampdoria 1 – 1 Genoa
29/09/14Genoa 0 – 1 Sampdoria
04/02/14Genoa 0 – 1 Sampdoria
16/09/13Sampdoria 0 – 3 Genoa
ទស្សនៈWDW:Sampdoria 0 – 1 Genoa
ទស្សនៈPD:Sampdoria 0 – 2 Genoa
ទស្សនៈAsianB: Sampdoria អាចឈ្នះ

AC Milan (3) Vs Juventus (1)
AC Milan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sassuolo ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Chiasso ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Chievo ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Juventus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Empoli ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Udinese ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lyon ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/05/16ACMilan 0 – 1 Juventus
10/04/16ACMilan 1 – 2 Juventus
22/11/15Juventus 1 – 0 ACMilan
08/02/15Juventus 3 – 1 ACMilan
21/09/14ACMilan 0 – 1 Juventus
ទស្សនៈWDW:ACMilan 0 – 1 Juventus
ទស្សនៈPD:ACMilan 2 – 2 Juventus
ទស្សនៈAsianB: Juventus អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Espanyol(17) Vs Eibar(8)
Espanyol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Celta Vigo ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Villarreal ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Palmas ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Eibar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Real Madrid ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leganés ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Osasuna ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/05/16Espanyol 4 – 2 Eibar
11/01/16Eibar 2 – 1 Espanyol
09/05/15Eibar 0 – 2 Espanyol
05/01/15Espanyol 1 – 2 Eibar
ទស្សនៈWDW:Espanyol 1 – 1 Eibar
ទស្សនៈPD:Espanyol 0 – 1 Eibar
ទស្សនៈAsianB: Eibar អាចឈ្នះ

Valencia (14) Vs Barcelona(4)
Valencia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leganés ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ At.Madrid ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Gijón ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Celta Vigo ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Deportivo ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Man City ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/04/16Barcelona 1 – 2 Valencia
11/02/16Valencia 1 – 1 Barcelona
04/02/16Barcelona 7 – 0 Valencia
06/12/15Valencia 1 – 1 Barcelona
18/04/15Barcelona 2 – 0 Valencia
01/12/14Valencia 0 – 1 Barcelona
ទស្សនៈWDW:Valencia 1-3 Barcelona
ទស្សនៈPD:Valencia 0 – 3 Barcelona
ទស្សនៈAsianB: Barcelona អាចឈ្នះ

Sociedad (10) Vs Alavés(9)
Sociedad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Betis ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Gijón ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bilbao ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Alavés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Granada ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sevilla ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Málaga ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/08/14Alavés 3 – 1 Sociedad
01/03/09Alavés 2 – 1 Sociedad
27/09/08Sociedad 1 – 1 Alavés
08/06/08Alavés 3 – 2 Sociedad
13/01/08Sociedad 1 – 0 Alavés
29/01/06Alavés 3 – 1 Sociedad
ទស្សនៈWDW:Sociedad 1 – 1 Alavés
ទស្សនៈPD:Sociedad 2 – 0 Alavés
ទស្សនៈAsianB: Alavés អាចឈ្នះ

Granada (20) Vs Gijón(18)
Granada ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Alavés ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Leganés ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ At.Madrid ៧-១ ក្រៅផ្ទះ។
Gijón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Deportivo ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sociedad ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Valencia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/03/16Granada 2 – 0 Gijón
20/10/15Gijón 3 – 3 Granada
18/03/12Granada 2 – 1 Gijón
22/10/11Gijón 2 – 0 Granada
ទស្សនៈWDW:Granada 1 – 1 Gijón
ទស្សនៈPD:Granada 0 – 0 Gijón
ទស្សនៈAsianB: Gijón អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eredivisie
Go Ahead(14) Vs Twente(7)
Go Ahead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Alkmaar ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Excelsior ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Utrecht ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Twente ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vitesse ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Heracles ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Zwolle ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/04/15Go Ahead 1 – 3 Twente
30/10/14Go Ahead 0 – 0 Twente
13/09/14Twente 2 – 1 Go Ahead
09/03/14Go Ahead 1 – 0 Twente
15/12/13Twente 3 – 1 Go Ahead
30/03/96Go Ahead 1 – 3 Twente
ទស្សនៈWDW:Go Ahead 3 – 1 Twente
ទស្សនៈPD:Go Ahead 2 – 1 Twente
ទស្សនៈAsianB: Go Ahead អាចឈ្នះ

PSV(4) Vs Sparta(8)
PSV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heerenveen ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Heracles ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bayern Münich ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Utrecht ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Alkmaar ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Willem II ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/09/10PSV 3 – 0 Sparta
21/02/10PSV 1 – 1 Sparta
28/11/09Sparta 2 – 3 PSV
05/04/09Sparta 0 – 2 PSV
13/09/08PSV 1 – 0 Sparta
ទស្សនៈWDW:PSV 1 – 0 Sparta
ទស្សនៈPD:PSV 1 – 0 Sparta
ទស្សនៈAsianB: PSV អាចឈ្នះ

Roda(17) Vs Den Haag(10)
Roda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Feyenoord ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ NEC ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Excelsior ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Den Haag ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Zwolle ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Waalwijk ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ajax ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/02/16Den Haag 2 – 2 Roda
07/11/15Roda 1 – 1 Den Haag
16/02/14Roda 0 – 1 Den Haag
25/08/13Den Haag 0 – 4 Roda
27/01/13Den Haag 2 – 2 Roda
03/11/12Roda 0 – 0 Den Haag
ទស្សនៈWDW:Roda 0 – 1 Den Haag
ទស្សនៈPD:Roda 0 – 0 Den Haag
ទស្សនៈAsianB: Den Haag អាចឈ្នះ

Willem II(15) Vs Utrecht(11)
Willem II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ NEC ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Feyenoord ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sparta ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Utrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajax ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Graafschap ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Go Ahead ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/16Utrecht 2 – 1 Willem II
20/09/15Willem II 3 – 1 Utrecht
05/02/15Willem II 1 – 0 Utrecht
17/08/14Utrecht 2 – 1 Willem II
27/01/13Utrecht 3 – 1 Willem II
04/11/12Willem II 1 – 5 Utrecht
ទស្សនៈWDW:Willem II 1 – 2 Utrecht
ទស្សនៈPD:Willem II 0 – 0 Utrecht
ទស្សនៈAsianB: Willem II អាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
Partick(11) Vs Ross(8)
Partick ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Motherwell ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rangers ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Hamilton ២-២ ក្នុងផ្ទះ ។
Ross ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hearts ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ St. Johnstone ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Aberdeen ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Ross 1 – 0 Partick
19/12/15Partick 1 – 0 Ross
19/09/15Ross 1 – 0 Partick
25/04/15Ross 1 – 2 Partick
07/03/15Ross 1 – 0 Partick
ទស្សនៈWDW:Partick 1 – 1 Ross
ទស្សនៈPD:Partick 0 – 0 Ross
ទស្សនៈAsianB: Ross អាចឈ្នះ

Inverness(7) Vs Kilmarnock(9)
Inverness ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dundee ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hamilton ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rangers ១-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Kilmarnock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Celtic ៦-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Aberdeen ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ St. Johnstone ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Inverness 3 – 1 Kilmarnock
16/01/16Kilmarnock 2 – 1 Inverness
12/12/15Inverness 2 – 1 Kilmarnock
17/10/15Kilmarnock 2 – 0 Inverness
21/02/15Inverness 3 – 3 Kilmarnock
ទស្សនៈWDW:Inverness 3 – 0 Kilmarnock
ទស្សនៈPD:Inverness 1 – 1 Kilmarnock
ទស្សនៈAsianB: Inverness អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស Championship
Aston Villa (18) Vs Fulham(11)
Aston Villa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Preston ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Wolverhampton ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Reading ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ QPR ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Barnsley ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Norwich ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/07/15Aston Villa 1 – 3 Fulham
05/04/14Aston Villa 1 – 2 Fulham
08/12/13Fulham 2 – 0 Aston Villa
13/04/13Aston Villa 1 – 1 Fulham
20/10/12Fulham 1 – 0 Aston Villa
10/03/12Aston Villa 1 – 0 Fulham
ទស្សនៈWDW:Aston Villa 1 – 0 Fulham
ទស្សនៈPD:Aston Villa 0 – 1 Fulham
ទស្សនៈAsianB: Fulham អាចឈ្នះ

Brentford (8) Vs Barnsley(15)
Brentford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wigan ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Derby ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leeds២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fulham ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Newcastle ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/03/06Brentford 3 – 1 Barnsley
27/08/05Barnsley 1 – 1 Brentford
25/01/05Brentford 1 – 1 Barnsley
09/10/04Barnsley 0 – 0 Brentford
17/04/04Barnsley 0 – 2 Brentford
01/11/03Brentford 2 – 1 Barnsley
ទស្សនៈWDW:Brentford 3-0 Barnsley
ទស្សនៈPD:Brentford 3 – 1 Barnsley
ទស្សនៈAsianB: Barnsley អាចឈ្នះ

Bristol (7) Vs Blackburn(21)
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Cardiff ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ QPR ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Birmingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ipswich ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Blackburn 2 – 2 Bristol
05/12/15Bristol 0 – 2 Blackburn
02/02/13Blackburn 2 – 0 Bristol
05/01/13Blackburn 2 – 0 Bristol
15/09/12Bristol 3 – 5 Blackburn
08/04/11Blackburn 2 – 0 Bristol
ទស្សនៈWDW:Bristol 2 – 0 Blackburn
ទស្សនៈPD:Bristol 2 – 1 Blackburn
ទស្សនៈAsianB: Bristol អាចឈ្នះ

Bristol (7) Vs Blackburn(21)
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Cardiff ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ QPR ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Birmingham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ipswich ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nottingham ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Blackburn 2 – 2 Bristol
05/12/15Bristol 0 – 2 Blackburn
02/02/13Blackburn 2 – 0 Bristol
05/01/13Blackburn 2 – 0 Bristol
15/09/12Bristol 3 – 5 Blackburn
08/04/11Blackburn 2 – 0 Bristol
ទស្សនៈWDW:Bristol 2 – 0 Blackburn
ទស្សនៈPD:Bristol 2 – 1 Blackburn
ទស្សនៈAsianB: Bristol អាចឈ្នះ

Newcastle (1) Vs Ipswich(12)
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rotherham ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Brentford ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Barnsley ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Ipswich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Huddersfield ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Blackburn ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Burton ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/10Newcastle 2 – 2 Ipswich
26/09/09Ipswich 0 – 4 Newcastle
16/03/02Newcastle 2 – 2 Ipswich
09/12/01Ipswich 0 – 1 Newcastle
14/04/01Ipswich 1 – 0 Newcastle
04/11/00Newcastle 2 – 1 Ipswich
ទស្សនៈWDW:Newcastle 2 – 0 Ipswich
ទស្សនៈPD:Newcastle 3 – 0 Ipswich
ទស្សនៈAsianB: Ipswich អាចឈ្នះ

Norwich (2) Vs Preston(13)
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wolverhampton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rotherham ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fulham ២-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Preston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aston Villa ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Brighton ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Huddersfield ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/01/15Preston 2 – 0 Norwich
05/03/11Norwich 1 – 1 Preston
18/09/10Preston 0 – 1 Norwich
14/02/09Preston 1 – 0 Norwich
08/11/08Norwich 2 – 2 Preston
02/02/08Norwich 1 – 0 Preston
ទស្សនៈWDW:Norwich 3 – 0 Preston
ទស្សនៈPD:Norwich 3 – 1 Preston
ទស្សនៈAsianB: Norwich អាចឈ្នះ

Wigan(23) Vs Brighton(3)
Wigan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brentford ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Burton ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Leeds ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Brighton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sheff Wed ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Preston ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Wolverhampton ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/04/15Wigan 2 – 1 Brighton
05/11/14Brighton 1 – 0 Wigan
22/02/14Brighton 1 – 2 Wigan
23/11/13Wigan 0 – 1 Brighton
15/03/05Brighton 2 – 4 Wigan
21/08/04Wigan 3 – 0 Brighton
ទស្សនៈWDW:Wigan 0 – 1 Brighton
ទស្សនៈPD:Wigan 0 – 1 Brighton
ទស្សនៈAsianB: Wigan អាចឈ្នះ ៕

 

sq


ចែករំលែក៖