ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូល​ ថ្ងៃនេះ ManCity, Barcelona, Bayern Münich សម្លឹងរក ៣ពិន្ទុក្រៅទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូលថ្ងៃនេះ ក្រុម ManCity, Barcelona, Bayern Münich ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួតល្អ សម្លឹងរក៣ពិន្ទុនៅក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។ ចំណែកក្រុមខ្លាំងមកពីអេស្ប៉ាញ At.Madrid និងក្រុមមកពីអុីតាលី Napoli សង្ឃឹមឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះ ។

ពូល A
Arsenal Vs ParisSG
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ludogorets ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Tottenham ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Man United ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Basel ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Rennes ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nantes ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16ParisSG 1 – 1 Arsenal
ទស្សនៈWDW:Arsenal2-1ParisSG
ទស្សនៈPD:Arsenal 1 – 1 ParisSG
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ

Ludogorets Vs Basel
Ludogorets ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ CSKA Sofia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Beroe ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Beroe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Basel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ ParisSG ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lausanne ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Vaduz ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Basel 1 – 1 Ludogorets
05/11/14Basel 4 – 0 Ludogorets
23/10/14Ludogorets 1 – 0 Basel
28/08/13Basel 2 – 0 Ludogorets
22/08/13Ludogorets 2 – 4 Basel
ទស្សនៈWDW:Ludogorets 1 – 1 Basel
ទស្សនៈPD: Ludogorets 1 – 1 Basel
ទស្សនៈAsianB: Basel អាចឈ្នះ

ពូល B
Beşiktaş Vs Benfica
Beşiktaş ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Trabzonspor ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Alkmmar ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Adanaspor ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dynamo Kyiv ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Porto ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Marítimo ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Benfica 1 – 1 Beşiktaş
ទស្សនៈWDW:Beşiktaş 1 – 1 Benfica
ទស្សនៈPD:Beşiktaş 1 – 1 Benfica
ទស្សនៈAsianB: Beşiktaş អាចឈ្នះ

Napoli Vs Dynamo Kyiv
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Beşiktaş ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lazio ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Udinese ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Dynamo Kyiv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dnipro ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Milsami ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Stal Kamianske ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Dynamo Kyiv 1 – 2 Napoli
ទស្សនៈWDW:Napoli2-0Dynamo Kyiv
ទស្សនៈPD:Napoli 2 – 0 Dynamo Kyiv
ទស្សនៈAsianB: Napoli អាចឈ្នះ

ពូល C
Celtic Vs Barcelona
Celtic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Moncheng ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Inverness ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kilmarnock ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man City ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sevilla ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Málaga ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Barcelona 7 – 0 Celtic
31/07/16Barcelona 3 – 1 Celtic
12/12/13Barcelona 6 – 1 Celtic
02/10/13Celtic 0 – 1 Barcelona
08/11/12Celtic 2 – 1 Barcelona
24/10/12Barcelona 2 – 1 Celtic
05/03/08Barcelona 1 – 0 Celtic
ទស្សនៈWDW:Celtic 0-3 Barcelona
ទស្សនៈPD:Celtic 1 – 4 Barcelona
ទស្សនៈAsianB: Barcelona អាចឈ្នះ

Moncheng Vs ManCity
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Celtic ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hertha ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Köln ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Barcelona ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Middlesbrough ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Crystal ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16ManCity 4 – 0 Moncheng
09/12/15ManCity 4 – 2 Moncheng
01/10/15Moncheng 1 – 2 ManCity
ទស្សនៈWDW:Moncheng 1-2 ManCity
ទស្សនៈPD:Moncheng 1 – 1 ManCity
ទស្សនៈAsianB: Moncheng អាចឈ្នះ

ពូល D
Rostov Vs Bayern Münich
Rostov ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ At.Madrid ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tula ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rubin Kazan ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PSV ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hoffenheim ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Dortmund ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16Bayern Münich 5 – 0 Rostov
ទស្សនៈWDW:Rostov 1 – 3 Bayern Münich
ទស្សនៈPD:Rostov 0 – 3 Bayern Münich
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

At.Madrid Vs PSV
At.Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rostov ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sociedad ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Real Madrid ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
PSV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Twente ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Willem II ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/16PSV 0 – 1 At.Madrid
16/03/16At.Madrid 0 – 0 PSV
25/02/16PSV 0 – 0 At.Madrid
27/11/08At.Madrid 2 – 1 PSV
17/09/08PSV 0 – 3 At.Madrid
ទស្សនៈWDW:At.Madrid 2 – 0 PSV
ទស្សនៈPD:At.Madrid 3 – 0 PSV
ទស្សនៈAsianB: At.Madrid អាចឈ្នះ ៕

 

nhdhf1nte63lkruknwirklpoaw2bffuk-large


ចែករំលែក៖