ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ឃាត់​ខ្លួន​លោក​ ហ៊ុយ​ ហឿន​ នាយ​រង​ផ្នែក​សិទ្ធិ​និង​សិទ្ធិ​ប្រហាក់​ប្រហែល​ ការិយាល័យ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ (ក៣)នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ប្រឆាំង​បទល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ

ចែករំលែក៖

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ផ)ស្តីពីការឃាត់ខ្លួនលោក ហ៊ុយ ហឿន នាយរងផ្នែកសិទ្ធិនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល ការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (ក៣)នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

houy huern

dw


ចែករំលែក៖