ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន កំពុងអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អាជីវករ ពាណិជ្ជករ អ្នកលក់ ដូរនៅក្នុងផ្សារធំថ្មី​ រាជធានីភ្នំពេញ

ចែករំលែក៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន កំពុងអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អាជីវករ ពាណិជ្ជករ អ្នកលក់ ដូរនៅក្នុងផ្សារធំថ្មី​ រាជធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1437246742990485/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1437248666323626/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]
ចែករំលែក៖