ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលកម្ពុជាCCOCគាំទ្រទាំងស្រុងលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលកម្ពុជា ហៅកាត់ថា CCOC (ស៊ីកុក)ដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការ-សមាគមខ្មែរមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសគាំទ្រទាំងស្រុងនូវលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី០៦ ដែលប្រកាសដោយគ.ជ.បថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឈ្នះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទាំង១២៥អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា យ៉ាងសម្បើម ។

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិតអបអរសាទររបស់ អង្គការ CCOC


ចែករំលែក៖