ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សុន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងមិទ្ទិញអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ៧មករា(៧មករា ១៩៧៩-៧មករា ២០២០ )

ចែករំលែក៖

សុន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងមិទ្ទិញអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ៧មករា(៧មករា ១៩៧៩-៧មករា ២០២០ )

 

 

 


ចែករំលែក៖