ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត៤២២នាក់ផ្តើម យុទ្ធនាការដែលមិនដឹងសត្រូវនៅទីណា

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា៖ ខុសពីបេសកកម្ម យោធា ពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ៤២២នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន ស្ត្រី ១៥៨នាក់ បានចាប់ផ្តើម បេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដោយមិនដឹងសត្រូវនៅទីណា ពោលគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងបន្តថា៖ ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះ គឺជាធនធាន ដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមពេទ្យស្ម័គ្រ ទាំង ៤២២នាក់នោះ មានវេជ្ជបណ្ឌិត ១២០នាក់ គិលាបនុបដ្ឋាន ១៣០នាក់ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ៣៧នាក់ និងនិស្សិត ក៏ដូចជាអ្នកឯកទេស ១៣៥នាក់ទៀត៕ សហការី


ចែករំលែក៖