ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បានប្រកាសអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ចែករំលែក៖

 

ភ្នំពេញ៖  រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បានប្រកាសអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។
នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖


ចែករំលែក៖