ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ថៃបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា នេះ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ដែលនិងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមិនអនុញ្ញាតឲអ្នកមានអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែន កម្ពុជា –ថៃ 

សូមអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃទាំងស្រុងដូចតទៅ៖


ចែករំលែក៖