ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភាថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

 

ភ្នំពេញ៖ នេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភាថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

   


ចែករំលែក៖