ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងការបរទេស មានវិធានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមក្នុងការធ្វើដំណើរចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជម្រាបជូន អគ្គកុងស៊ុល និងកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេស ស្តីពីវិធានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមក្នុងការធ្វើដំណើរចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ នេះបើយោងតាមលិខិតក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ជម្រាបមក លោក លោកស្រី ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក លោកស្រី អគ្គកុងស៊ុល កុងស៊ុលកិត្តិយស នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំនៅបរទេស៕


ចែករំលែក៖