ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គណ:កម្មាធិការអូឡាំពិកកម្ពុជា​ បានចេញសេចក្តីជូន​ដំណឹង​ ស្តីពី​ ដំបូន្មានក្នុងដំណាក់កាលផ្អាកសកម្មភាពហ្វឹកហាត់សម្រាប់កីឡាករ​ កីឡាការិនីជម្រេីសជាតិ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី៖ ដំបូន្មានក្នុងដំណាក់ការផ្អាក សកម្មភាព ការហ្វឹកហាត់ សម្រាប់កីឡាករ កីឡាករជម្រើសជាតិ គឺមានវិធានការ ធំៗចំបនួន៣ ជាចំបង ត្រូវបានហាមឃាត់ និងការពារ ដូចមានដូចខាងក្រោម៖


ចែករំលែក៖