ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

នៅអាមេរិក ករណីនៃវ៉ីរុសCOVID-១៩បានកើនដល់ ៣០០,០០០ករណី និងមានអ្នកស្លាប់ ៨.១៦២ នាក់

ចែករំលែក៖

អាមេរិក៖ បើយោងតាមប្រភពនៃការផ្សព្វផ្សាយ Xinhua News បានបង្ហាញពីតួលេខ នៅអាមេរិក ករណីនៃវ៉ីរុសCOVID-១៩បានកើនដល់ ៣០០,០០០ករណី និងមានអ្នកស្លាប់ .១៦២ នាក់។

ក្នុងបញ្ជាក់ថា៖ ករណីនៃវ៉ីរុសCOVID-១៩បានកើនដល់ ៣០០,០០០ករណី គិតត្រឹមម៉ោង :៤០ នាទីថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោងក្នុងតំបន់ នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល ប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្ម (CSSE) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins  តួលេខថ្មីបានឈានដល់ ៣០០.៩១៥ នាក់ដែលមានអ្នកស្លាប់.១៦២ នាក់៕ដោយ៖ សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖