ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ថ្ងៃទី១៥នេះកម្ពុជា មានអ្នកជាសះស្បើយពីកូវីដ-១៩ ចំនួន១២១នាក់, នៅសល់តែម្នាក់គត់កំពុងបន្តព្យាបាល និងគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីឡើយ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនអ្នកឆ្លង អ្នកជាសះស្បើយកូវីដ-១៩នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

-សរុបអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ១២១នាក់
-អ្នកបន្តព្យាបាលកូវីដ-១៩មានចំនួន ១នាក់
-មិនមានបាត់បង់ជីវីត
-សរុបចំនួនអ្នកឆ្លងជម្ងឺកូវីដ-១៩ចាប់ពីខែមករា រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន ១២២នាក់៕

ដោយ៖ សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖