ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងជាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣ នៃសភាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងសម្រេចស្តីពីការបង្កើតនិងបំពេញបន្ថែមប្រព័ន្ធច្បាប់និងយន្តការអនុវត្តដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង

សួរ៖ តាមរយៈខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣ នៃសភាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ បានឲ្យដឹងថា កិច្ចប្រជុំលើកនេះនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងសម្រេចស្តីពីការបង្កើតនិងបំពេញបន្ថែមប្រព័ន្ធច្បាប់និងយន្តការអនុវត្តដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង។ សូមលោកជួយបង្ហាញគំនិតមួយនេះបន្តិច។

ឆ្លើយ៖ សន្តិសុខជាតិជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីការពារស្ថេរភាពប្រទេសជាតិ។ ការការពារសន្តិសុខជាតិសមស្របនឹងប្រយោជន៍របស់ជនជាតិចិនទូទាំងប្រទេស ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលជនរួមជាតិហុងកុងផងដែរ។ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៤ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម នីតិកាលទី ១៩ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តចិនបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថា៖“នឹងបង្កើតនិងបំពេញបន្ថែមប្រព័ន្ធច្បាប់និងយន្តការអនុវត្តដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង”។ តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ សភាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនជាស្ថាប័នអំណាចកំពូលបំផុត។ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាព និង សេចក្តីតម្រូវការថ្មី សភាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនប្រើប្រាស់អំណាចដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រគល់ជូន ហើយបង្កើតនិងបំពេញបន្ថែមប្រព័ន្ធច្បាប់និងយន្តការអនុវត្តពីថ្នាក់ជាតដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងិ ដើម្បីប្រកាន់ភ្ជាប់និងបំពេញបន្ថែមប្រព័ន្ធគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរ វាពិតមានភាពចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំង៕ ប្រភព៖ ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា


ចែករំលែក៖