ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីថៃ យល់ព្រមកាត់បន្ថយពន្ធលើដីធ្លី និងអគារចំនួន ៩០% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

ថៃ៖ បន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថៃ បានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារទី២ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ លើព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកាត់សេចក្តីដូចដែលបានស្នើដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយពន្ធលើដីធ្លីនិងអគារចំនួន ៩០% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២០ដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់ប្រជាជន នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃលោក ប្រាយុទ្ធចាន់ អូចា នាពេលថ្មីៗនេះ

លោកប្រាយុទ្ធចាន់ អូចា បានបន្តថា ការកាត់បន្ថយពន្ធនៅឆ្នាំនេះ ក៏មានគោលបំណងការពារផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើការបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលនៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរ លោកបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើអត្រាពន្ធថ្មីក្រោមច្បាប់ដីធ្លី និងពន្ធលើសំណង់ត្រូវបានដាក់ចេញដោយមិនមានការកាត់បន្ថយពន្ធនោះបញ្ហារបស់ប្រជាជននឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ពីការរងទុក្ខដែលពួកគេមាន។

សូមជម្រាបថា ក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ពន្ធលើដីធ្លីនិងអគារថ្មីឆ្នាំ ២០២០ ដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់រួចហើយនិងគ្រោងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហា។ ព័ត៌មានលំអិតនៃក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយពន្ធច្រើនផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ដីក្រុមហ៊ុន ដីស្រែ ប្រជាជនដែលអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះលើសពីមួយក៏ដូចជាម្ចាស់ដីទំនេរ ទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។

ជាមួយគ្នានេះ ដីស្រែដែលកានកាប់ដោយបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវបានរួចពន្ធក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំដំបូងរួចមកហើយ ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមច្បាប់ពន្ធដីធ្លីនិងសំណង់ ដោយមានតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេដែលត្រូវចំណាយលើការបង់ពន្ធ តែបន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយគឺត្រូវចំណាយតិចប៉ុណ្ណោះ។ ជាក់ស្ដែងប្រជាជនទូទៅដែលមានដីស្រែតម្លៃ លានបាតជាធម្មតាត្រូវបង់ .០១% នៃតម្លៃក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ឬស្មើនឹង ៥០០បាត តែជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថ្មីឥឡូវនេះពួកគេនឹងចំណាយ ៥០ បាតប៉ុណ្ណោះ។

ដូចគ្នានេះដែរកាអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់លំនៅដ្ឋាន យោងតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះដំបូងត្រូវបានរួចពន្ធរួចហើយចំពោះតម្លៃដីនិងអគារតម្លៃរហូតដល់ ៥០ លានបាតនិង ១០ លានបាតប្រសិនបើពួកគេជាម្ចាស់សំណង់តែមិនមែនជាដី។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្ទះផ្សេងទៀតដែលពួកគេកាន់កាប់ពួកគេនឹងត្រូវបង់ពន្ធ .០២% ,០០០ បាតក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថ្មីពួកគេនឹងបង់ប្រាក់ ១០០បាត។ដោយឡែកដីទំនេរ ដីពាណិជ្ជកម្ម ដីឧស្សាហកម្ម និងអគារដែលមានតម្លៃ លានបាតនឹងត្រូវបង់ពន្ធ .% ១៥,០០០ បាតក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ឥឡូវនេះម្ចាស់នឹងត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន ១៥០០ បាតបន្ទាប់ពីការកាត់រួច៕ដោយ៖ស តារា


ចែករំលែក៖