ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន១៤៤នាក់, ជាសះស្បើយ២៧៥នាក់, ស្លាប់ចំនួន១០នាក់ (១០នាក់ អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២១​ កម្ពុជាយេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​ ១៤៤នាក់​ (ឆ្លងសហគមន៍​:​ ​​១១២ និង​ នាំចូល:​ ៣២) និងមានជាសះស្បេីយ​ ២៧៥នាក់ ។ ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កេីន​ ១១៧៦៤៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បេីយសរុប​កេីន ១១២៦៥៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ស្លាប់ថ្មី​ ១០ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង១០នាក់)​ សរុប​ស្លាប់ ២៧២៥នាក់ ។ សូមបន្តអនុវត្តន៌៍:​ ៣កុំ​ ៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។ 

សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ 

យេីងបានធ្វេីតេស្តចំនួន​ 2584278 ស្មេីនឹង​ 152105  ក្នុង១លាន នាក់​ ។ 

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ 115។ 

ចំពោះកំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា  គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ មាន ៩៩,៧១%  ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់  និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩០,៥៩% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦៦,៩៣១ នាក់ និងលើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ  ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន  ១០០,១១% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់៕


ដោយ៖ សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖