ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

តាលីបង់ចេញច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន

ចែករំលែក៖

នៅថ្ងៃទី៣ខែធ្នូ រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន បានចេញច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី ក្នុងនោះមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា មិនត្រូវចាត់ទុកស្ត្រីជា«ទ្រព្យសម្បត្តិ» ហើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺត្រូវតែទទួលបានការយល់ព្រមពីស្ត្រី មិនត្រូវបង្ខំនោះឡើយ។

ច្បាប់ខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ស្ត្រីទទួលបានការចែកទ្រព្យសម្បត្តិពីប្តីស្លាប់។ តុលាការក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ថ្មីស្តីពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការកាត់ក្តីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រី។ នៅក្នុងសាសនាក៏ត្រូវតែអនុវត្តផងដែរ ។ ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមិនបានបញ្ជាក់ថា ស្ត្រីអាចទទួលបានការសិក្សាអបរំដែរឬទេ និងអាចចេញទៅធ្វើការដូចជាបុរសដែរឬទេ។
ក្រោយពេលក្រុមតាលីបង់ គ្រប់គ្រងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពាក់កណ្តាលខែសីហាឆ្នាំ២០២១មក ក្រុមនេះបានប្រកាសថានឹងមិនគ្រប់គ្រងតឹងតែងដូចសម័យកាលគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៦-២០០១នោះទេ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងបើកសាលារៀនដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រី ក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គម ក៏ដូចជាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្នរបស់តាលីបង់ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមខែកញ្ញា គឺមិនមានស្ត្រីចូលរួមនោះឡើយ។
បច្ចុប្បន្នតាលីបង់កំពុងប្រឈមនឹងគំនាបពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ហើយបើរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ផ្តល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដល់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាន សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងសហការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមតាលីបង់៕ ដោយ៖ធីរីណា

រូបថត៖TTXVN.VNA


ចែករំលែក៖