ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ចំនួនជនភៀសខ្លួនជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត

ចែករំលែក៖

ថ្ងៃទី 14 ខែឧសភា ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានដកស្រង់របាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យការធ្វើចំណាកស្រុកផ្ទៃក្នុង (IDMC) ដែលនិយាយថានៅចុងឆ្នាំ 2023 ជម្លោះនៅស៊ូដង់និងហ្គាហ្សាស្ទ្រីបបានបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកដល់ កំណត់ត្រា 75.9 លាននាក់។យោងតាមរបាយការណ៍សកលប្រចាំឆ្នាំរបស់ IDMC ស្តីពីការផ្លាស់ទីលំនៅខាងក្នុង ចំនួនអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅខាងក្នុងបានកើនឡើងពី 71.1 លាននាក់នៅចុងឆ្នាំ 2022 កើនឡើងដល់ 75.9 លាននាក់នៅចុងឆ្នាំមុន។ ក្នុងនោះមនុស្ស៦៨,៣លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនដោយសារជម្លោះនិងអំពើហិង្សា ហើយមនុស្ស៧,៧លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។
យោងតាមរបាយការណ៍ ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ និងជម្លោះក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន មានពលរដ្ឋ 66% នៃការធ្វើចំណាកស្រុកដែលទាក់ទងនឹងជម្លោះថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2023។ កាលពីឆ្នាំមុន មានមនុស្សរហូតដល់ 6 លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំ។ នៅស៊ូដង់ ដោយសារអំពើហឹង្សាគឺខ្ពស់ជាងចំនួនសរុបនៃ 14 ឆ្នាំមុន។ នេះគឺជាចំនួនមនុស្សខ្ពស់បំផុតទីពីរដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យជម្លៀសក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ គឺនៅពីក្រោយមនុស្ស 16.9 លាននាក់ដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ 2022 ។
របាយការណ៍ IDMC បាននិយាយថា ចាប់តាំងពីស្ថិតិបានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ 2008 ស៊ូដង់មានចំនួនប្រជាជនផ្លាស់ទីលំនៅច្រើនជាងគេបំផុតដែលមានចំនួន 9.1 លាននាក់៕

ដោយ៖ ធីរីណា(រូប​ថត​៖ Reuters)


ចែករំលែក៖