ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ជម្រុះ UEFA Europa League ថ្ងៃនេះ Midtjylland, Fenerbahçe, Sassuolo, Gent មានប្រៀបសម្រាប់ជើងទី១

ចែករំលែក៖

Astana_vs_BATE

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Europa League វគ្គ Play-offs ថ្ងៃនេះក្រុម Midtjylland, Fenerbahçe, Sassuolo, Gent ជាក្រុមដែលមានប្រៀបក្នុងផ្ទះ សម្រាប់ជើងទី១ ។ ចំណែកក្រុមខ្លាំង Anderlecht, West Ham, Olympiakos ប្រកួតក្រៅទឹកដី ។

Astana Vs BATE
Astana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Celtic ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Shakhter ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Irtysh ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
BATE ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dundalk ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Shakhtyor ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Minsk ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Astana 1 – 1 BATE
ទស្សនៈPD:Astana 1 – 0 BATE

Tbilisi Vs PAOK
Tbilisi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bolton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្ន​ះ Rangers ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sociedad ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
PAOK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Zagreb ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chikhura ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Guria ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Tbilisi 2 – 0 PAOK
ទស្សនៈPD:Tbilisi 1 – 1 PAOK

SønderjyskE Vs Sparta
SønderjyskE ​៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Zagłębie ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ København ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brøndby ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bucureşti ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Teplice ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bohemians ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:SønderjyskE 1-1Sparta
ទស្សនៈPD:SønderjyskE 1 – 1 Sparta

Midtjylland Vs Osmanlıspor
Midtjylland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Videoton ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Brøndby ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ København ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Osmanlıspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Zimbru ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nõmme១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nõmme ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW: Midtjylland 2-0 Osmanlıspor
ទស្សនៈPD: Midtjylland 2-1 Osmanlıspor

Krasnodar Vs Partizani
Krasnodar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Birkirkara ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Terek ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Krylya ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Partizani ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ferencváros ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Salzburg ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Salzburg ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Krasnodar 3-0 Partizani
ទស្សនៈPD:Krasnodar 3-0 Partizani

Göteborg Vs Qarabağ
Göteborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ HJK ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Djurgården ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Falkenberg ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Qarabağ ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Plzeň ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ İnter Bakı ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sumqayıt ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Göteborg 1-0 Qarabağ
ទស្សនៈPD:Göteborg 1-0 Qarabağ

Qabala Vs Maribor
Qabala ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lille ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Kapaz ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ İnter Bakı ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Maribor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aberdeen ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Olimpija ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Gorica ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Qabala 1-0 Maribor
ទស្សនៈPD:Qabala 1-0 Maribor

Larnaca Vs Liberec
Larnaca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cliftonville ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Spartak Moscow ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Spartak Moscow ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Liberec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Admira ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Vysočina ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Zlín ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Larnaca 2-0 Liberec
ទស្សនៈPD:Larnaca 1-0 Liberec

Austria Wien Vs Rosenborg
Austria Wien ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Trnava ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rapid Wien ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sturm Graz ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Rosenborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lillestrøm ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Viking ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sogndal ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Austria Wien 1-2 Rosenborg
ទស្សនៈPD:Austria Wien 2-1 Rosenborg

Praha Vs Anderlecht
Praha ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rio Ave ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Zlín ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Vysočina ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Anderlecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rostov ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Kortrijk ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sint-Truiden ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Praha 0-2 Anderlecht
ទស្សនៈPD:Praha 1-1 Anderlecht

Maccabi Vs Hajduk
Maccabi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bnei ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hapoel ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hapoel ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hajduk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Istra ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Zagreb ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Osijek ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Maccabi 2-0 Hajduk
ទស្សនៈPD:Maccabi 2-0 Hajduk

İstanbul Vs Shakhtar
İstanbul ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Karlsruher ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Rijeka ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rijeka ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Shakhtar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Young Boys ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Oleksandria ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Karpaty ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:İstanbul 0-2 Hajduk
ទស្សនៈPD:İstanbul 0-1 Hajduk

Lokomotiva Vs Genk
Lokomotiva ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vorskla ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Osijek ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rijeka ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Genk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cork ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Gent ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Waasland ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Lokomotiva 2-0 Genk
ទស្សនៈPD:Lokomotiva 1-1 Genk

Panathinaikos Vs Brøndby
Panathinaikos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ AIK ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ AIK ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Omonia ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Brøndby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hertha ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Midtjylland ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ SønderjyskE ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Panathinaikos2-0Brøndby
ទស្សនៈPD:Panathinaikos 1-0 Brøndby

Vojvodina Vs Alkmaar
Vojvodina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Partizan ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Napredak ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Javor Ivanjica ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Alkmaar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Giannina ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Heerenveen ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ PSV ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Vojvodina 1-1 Alkmaar
ទស្សនៈPD:Vojvodina 1-1 Alkmaar

Fenerbahçe Vs Grasshopper
Fenerbahçe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sparta ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Monaco ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Monaco ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Grasshopper ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ St. Gallen ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Thun ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Old Boys ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Fenerbahçe 3-1 Grasshopper
ទស្សនៈPD:Fenerbahçe 3-1 Grasshopper

Astra Vs West Ham
Astra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ København ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Craiova ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Timişoara ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
West Ham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Domžale ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Juventus ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Chelsea ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Astra 1-2 West Ham
ទស្សនៈPD:Astra 1-1 West Ham

Gent Vs Shkendija
Gent ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Viitorul ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Genk ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Charleroi ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Shkendija ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mladá ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sileks ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vardar ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Gent 1-1 Shkendija
ទស្សនៈPD:Gent 2-0 Shkendija

Sassuolo Vs Crvena
Sassuolo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Castelvetro ៨-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Luzern ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Luzern ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Crvena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mladost ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Voždovac ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Radnički ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Sassuolo 2-0 Crvena
ទស្សនៈPD:Sassuolo 2-0 Crvena

Arouca Vs Olympiakos
Arouca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heracles ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Heracles ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Boavista ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Olympiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hapoel ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hapoel ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Beşiktaş ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Arouca 0-2 Olympiakos
ទស្សនៈPD:Arouca 1 – 1 Olympiakos

Trenčín Vs Rapid Wien
Trenčín ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Podbrezová ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Plevník ៩-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ DAC ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Rapid Wien ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Torpedo ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Austria Wien ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Admira ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Trenčín1-1 Rapid Wien
ទស្សនៈPD:Trenčín 1-1 Rapid Wien ៕


ចែករំលែក៖