ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Málaga, Deportivo, Dundee, ManUnited សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

soccers

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Málaga, Deportivo, Dundee, ManUnited ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងមាន សង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
បើករដូវកាលថ្មី
Málaga Vs Osasuna
Málaga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Almería ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ NPFL All-Star ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cádiz ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Osasuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bordeaux ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Eibar ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vallecano ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/03/14Osasuna 0 – 2 Málaga
18/12/13Osasuna 1 – 1 Málaga
09/12/13Málaga 3 – 3 Osasuna
05/10/13Málaga 0 – 1 Osasuna
14/04/13Málaga 1 – 0 Osasuna
17/11/12Osasuna 0 – 0 Málaga
ទស្សនៈWDW:Málaga 0 – 2 Osasuna
ទស្សនៈPD:Málaga 3 – 2 Osasuna
ទស្សនៈAsianB: Osasuna ​អាចឈ្នះ

Deportivo Vs Eibar
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Feirense ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Villarreal ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Gijón ១-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Eibar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sociedad ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Osasuna ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Zaragoza ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Eibar 1 – 1 Deportivo
20/12/15Deportivo 2 – 0 Eibar
07/02/15Deportivo 2 – 0 Eibar
16/09/14Eibar 0 – 1 Deportivo
18/05/14Deportivo 1 – 1 Eibar
15/12/13Eibar 2 – 1 Deportivo
ទស្សនៈWDW:Deportivo 1 – 0 Eibar
ទស្សនៈPD:Deportivo 1 – 1 Eibar
ទស្សនៈAsianB: Eibar ​អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Division 2
បើករដូវកាលថ្មី
Mirandés Vs Getafe
Mirandés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leonesa ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Barakaldo ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Santander ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Getafe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gimnástica ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Guijuelo ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tenerife ១-០ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Mirandés 1 – 2 Getafe
ទស្សនៈPD:Mirandés 1 – 0 Getafe

Almería Vs Cádiz
Almería ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Levante ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Málaga ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sevilla II ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Cádiz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Roteña ៦-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ At.Madrid ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Málaga ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/02/07Cádiz 2 – 2 Almería
17/09/06Almería 2 – 1 Cádiz
12/02/05Cádiz 2 – 1 Almería
11/09/04Almería 0 – 1 Cádiz
19/06/04Cádiz 2 – 1 Almería
24/01/04Almería 1 – 2 Cádiz
ទស្សនៈWDW:Almería 2 – 0 Cádiz
ទស្សនៈPD:Almería 1 – 0 Cádiz

អង់គ្លេស Premier League
ManUnited(1) Vs Southampton(10)
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Everton ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Leicester ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cádiz ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Espanyol ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bilbao ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Watford ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/01/16ManUnited 0-1 Southampton
20/09/15Southampton 2-3 ManUnited
11/01/15ManUnited 0-1 Southampton
09/12/14Southampton 1-2 ManUnited
11/05/14Southampton 1-1 ManUnited
19/10/13ManUnited 1-1 Southampton
ទស្សនៈWDW:ManUnited 1-0 Southampton
ទស្សនៈPD:ManUnited 3-2 Southampton
ទស្សនៈAsianB: ManUnited ​អាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
Dundee(4) Vs Hamilton(10)
Dundee ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Forfar ៧-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ross ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rangers ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Hamilton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rangers ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Greenock ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Kilmarnock ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/16Dundee 0 – 1 Hamilton
09/04/16Hamilton 2 – 1 Dundee
19/12/15Dundee 4 – 0 Hamilton
17/10/15Hamilton 1 – 1 Dundee
31/01/15Dundee 1 – 1 Hamilton
ទស្សនៈWDW:Dundee 2 – 0 Hamilton
ទស្សនៈPD:Dundee 1 – 1 Hamilton
ទស្សនៈAsianB: Hamilton ​អាចឈ្នះ

អាល្លឺម៉ង់ Cup
Lübeck Vs St. Pauli
Lübeck ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Germania ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Havelse ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ St. Pauli II ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
St. Pauli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sevilla ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Stuttgart ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Braunschweiger ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/02/07St. Pauli 2 – 0 Lübeck
12/08/06Lübeck 1 – 0 St. Pauli
21/03/06Lübeck 2 – 1 St. Pauli
13/08/05St. Pauli 1 – 1 Lübeck
15/04/05St. Pauli 1 – 1 Lübeck
09/10/04Lübeck 2 – 0 St. Pauli
09/02/03St. Pauli 2 – 0 Lübeck

Ravensburg Vs Augsburg
Ravensburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sandhausen II ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Offenburger ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Walldorf II ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Augsburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hamburger ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sandhausen ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Nürnberg ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Carl Zeiss Vs Bayern Münich
Carl Zeiss ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Auerbach ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Budissa ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Babelsberg ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ InterMilan ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Real Madrid ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Dortmund ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/07/11Carl Zeiss 0 – 2 Bayern Münich

ឆេក Liga
Teplice(6) Vs Mladá(5)
Teplice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sparta ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Králův Dvůr ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Zbrojovka ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Mladá ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Shkendija ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Příbram ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Karviná ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/06/16Mladá 0 – 0 Teplice
12/03/16Teplice 0 – 0 Mladá
20/09/15Mladá 4 – 3 Teplice
04/04/15Teplice 5 – 0 Mladá
20/09/14Mladá 3 – 0 Teplice
25/03/14Teplice 0 – 1 Mladá
ទស្សនៈWDW:Teplice 0 – 1 Mladá
ទស្សនៈPD:Teplice 0 – 2 Mladá

ដាណឺម៉ាក Superliga
Nordsjælland(11) Vs Randers(4)
Nordsjælland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ København ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ AaB Dvůr ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ OB ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Randers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ AGF ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Horsens ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Viborg ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/16Nordsjælland 2 – 2 Randers
28/11/15Randers 1 – 0 Nordsjælland
26/07/15Randers 3 – 0 Nordsjælland
08/05/15Randers 2 – 0 Nordsjælland
21/02/15Nordsjælland 0 – 3 Randers
05/10/14Randers 0 – 0 Nordsjælland
ទស្សនៈWDW:Nordsjælland1-3Randers
ទស្សនៈPD:Nordsjælland 0 – 2 Randers

Horsens(9) Vs Lyngby(6)
Horsens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Randers ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tarm ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Silkeborg ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ ។
Lyngby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Silkeborg ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ AGF ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hamburger ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Lyngby 0 – 0 Horsens
17/11/15Horsens 2 – 1 Lyngby
02/08/15Horsens 2 – 4 Lyngby
10/05/15Lyngby 2 – 1 Horsens
02/04/15Horsens 1 – 0 Lyngby
03/08/14Horsens 0 – 2 Lyngby
ទស្សនៈWDW:Horsens 2 – 2 Lyngby
ទស្សនៈPD:Horsens 2 – 0 Lyngby

អង់គ្លេស FA Cup
Heanor Vs Long Eaton
Heanor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Belper ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Hinckley ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hinckley ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Long Eaton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Pinxton ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Alfreton ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Oadby ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/08/14Heanor 1 – 0 Long Eaton

Aveley Vs Hornchurch
Aveley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Thurrock ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ware ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Phoenix ៦-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Hornchurch ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Grays ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Romford ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Haringey ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Hornchurch 1 – 2 Aveley
05/09/15Aveley 1 – 3 Hornchurch
17/12/11Hornchurch 2 – 1 Aveley
13/09/11Aveley 2 – 3 Hornchurch
25/04/11Aveley 1 – 4 Hornchurch

ន័រវេស Eliteserien
Vålerenga(10) Vs Bodø(13)
Vålerenga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Molde ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sarpsborg ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Brann ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ។
Bodø ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tromsø ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Molde ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lillestrøm ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/05/16Bodø 0 – 0 Vålerenga
03/10/15Bodø 1 – 1 Vålerenga
29/06/15Vålerenga 1 – 2 Bodø
31/08/14Bodø 4 – 3 Vålerenga
06/04/14Vålerenga 3 – 1 Bodø
27/09/09Bodø 0 – 2 Vålerenga
25/06/09Vålerenga 2 – 1 Bodø

ប៉ូឡូញ Ekstraklasa
Śląsk(10) Vs Wisła(7)
Śląsk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lechia ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sandecja ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Arka ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Wisła ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Legia ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chorzów ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Jagiellonia ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/08Wisła 0 – 4 Śląsk
19/09/07Śląsk 2 – 1 Wisła

Nieciecza(5) Vs Poznań(15)
Nieciecza ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Górnik ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wigry ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Pogoń ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Poznań ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Korona ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Podbeskidzie ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cracovia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Poznań 5 – 2 Nieciecza
30/08/15Nieciecza 3 – 1 Poznań
18/08/13Nieciecza 0 – 4 Poznań

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Belenenses(15) Vs Boavista(3)
Belenenses ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Estoril ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Piedade ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Setúbal ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Boavista ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nacional ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Celta Vigo ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Arouca ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Boavista 1 – 0 Belenenses
22/12/15Belenenses 1 – 0 Boavista
22/03/15Boavista 1 – 0 Belenenses
29/12/14Boavista 0 – 0 Belenenses
04/11/14Belenenses 3 – 1 Boavista

រុស្សុី Premier League
Rubin Kazan(13) Vs Anzhi(6)
Rubin Kazan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Amkar Perm ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tula ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Spartak ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Anzhi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ CSKA Moscow ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Amkar Perm ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Tula ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/05/16Rubin Kazan 1 – 2 Anzhi
01/11/15Anzhi 1 – 2 Rubin Kazan
09/03/14Anzhi 1 – 0 Rubin Kazan
06/10/13Rubin Kazan 5 – 1 Anzhi
04/05/13Anzhi 2 – 1 Rubin Kazan
28/10/12Rubin Kazan 2 – 1 Anzhi ៕


ចែករំលែក៖