ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី​នៃកម្ពុជាបន្តដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តព្រះវិហារ

ចែករំលែក៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជាបន្តដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តព្រះវិហារ

 

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1100533416661821/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1100533416661821/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1100504129998083/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]
ចែករំលែក៖