ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ United States, Bayern Münich II, Shamrock, St. Patrick’s រំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម United States, Bayern Münich II, Shamrock, St. Patrick’s ជាក្រុមដែល មានប្រវត្តិល្អ និងមានរំពឹងឈ្នះគូប្រកួត ទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

World – Friendlies
Cuba Vs United States
Cuba ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-0-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Panama ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bermuda ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ French Guyana ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
United States ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Colombia ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ St. Vincent ៦-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Trinidad ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/07/15United States 6 – 0 Cuba
14/07/13United States 4 – 1 Cuba
12/10/08United States 6 – 1 Cuba
07/09/08Cuba 0 – 1 United States
07/07/05Cuba 1 – 4 United States
19/07/03United States 5 – 0 Cuba
21/01/02Cuba 0 – 1 United States

Philippines Vs Bahrain
Philippines ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Uzbekistan ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Korea DPR ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kyrgyzstan ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Bahrain ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Uzbekistan ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Singapore ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Jordan ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/10/15Bahrain 2 – 0 Philippines
11/06/15Philippines 2 – 1 Bahrain
30/03/15Bahrain 2 – 1 Philippines
12/10/12Bahrain 0 – 0 Philippines

Singapore Vs Malaysia
Singapore ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vietnam ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cambodia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bahrain ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Malaysia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ New Caledonia ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fiji ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Indonesia ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/11/14Singapore 1 – 3 Malaysia
25/11/12Malaysia 0 – 3 Singapore
12/06/12Malaysia 2 – 0 Singapore
08/06/12Singapore 2 – 2 Malaysia
28/07/11Malaysia 1 – 1 Singapore
23/07/11Singapore 5 – 3 Malaysia
29/11/08Malaysia 2 – 2 Singapore

Oman Vs Jordan
Oman ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Iran ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Turkmenistan ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Re.Ireland ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Jordan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Qatar ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Lebanon ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bahrain ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/01/14Oman 0 – 0 Jordan
15/10/13Jordan 0 – 0 Oman
18/06/13Jordan 1 – 0 Oman
16/10/12Oman 2 – 1 Jordan
14/11/08Oman 2 – 0 Jordan
11/12/07Oman 0 – 3 Jordan
15/11/06Jordan 3 – 0 Oman

អាល្លឺម៉ង់ Regionalliga
Bayern Münich II Vs Augsburg II
Bayern Münich II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Unterhaching ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fürth II ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bayern Hof ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Hastings ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Garching ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Memmingen ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Fürth II ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Bayern Münich II 2-1 Augsburg II
23/10/15Augsburg II 1-4 Bayern Münich II
15/03/15Augsburg II 1-0 Bayern MünichII
16/08/14Bayern Münich II 0-2 Augsburg II
16/05/14Augsburg II 2-0 Bayern Münich II
04/12/13Bayern Münich II 1-3 Augsburg II

Memmingen Vs Schweinfurt
Memmingen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich II ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Augsburg II ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Schalding ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Schweinfurt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ 860 Münich II ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rosenheim ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Garching ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/05/16Memmingen 6-0 Schweinfurt
24/10/15Schweinfurt 2-3 Memmingen
18/04/15Memmingen 2-2 Schweinfurt
20/09/14Schweinfurt 1-0 Memmingen
03/05/14Memmingen 1-2 Schweinfurt
28/09/13Schweinfurt 2-2 Memmingen

Köln II Vs Fortuna II
Köln II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wattenscheid ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Wuppertaler ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Viktoria ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Fortuna II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Alemannia ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Dortmund II ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Schalke II ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Köln II 0 – 3 Fortuna II
16/08/15Fortuna II 1 – 1 Köln II
06/12/14Köln II 1 – 1 Fortuna II
02/08/14Fortuna II 3 – 1 Köln II
09/02/14Fortuna II 1 – 1 Köln II
10/08/13Köln II 1 – 4 Fortuna II

Verl Vs Moncheng II
Verl ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rot-Weiss ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rödinghausen ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Rot Weiss ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Moncheng II ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rödinghausen ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Rot-Weiß ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sprockhövel ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Verl 1 – 1 Moncheng II
17/10/15Moncheng II1 – 0 Verl
12/03/15Moncheng II3 – 2 Verl
15/08/14Verl 1 – 2 Moncheng II
19/04/14Moncheng II1 – 1 Verl
26/10/13Verl 2 – 0 Moncheng II

Sportfreunde Vs Viktoria
Sportfreunde ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wiedenbrück ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bonner ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wuppertaler ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Viktoria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rödinghausen ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Schalke II ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Köln II ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/05/15Sportfreunde 1- 3 Viktoria
04/09/14Viktoria 5 -0 Sportfreunde
22/02/14Viktoria 4 -4 Sportfreunde
24/08/13Sportfreunde 1- 1 Viktoria
13/04/13Viktoria 2 -5 Sportfreunde
20/10/12Sportfreunde 1- 3 Viktoria

ប៉ូឡូញ Liga 1
Znicz Vs Tychy
Znicz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Puławy ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Miedź ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Stal Mielec ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Tychy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chojniczanka ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Stomil ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Katowice ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/03/16Znicz 0 – 0 Tychy
30/08/15Tychy1 – 1 Znicz

អៀរឡង់ Premier Division
Bohemians Vs Shamrock
Bohemians ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wexford ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Longford ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bray ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Shamrock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dundalk ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Galway ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Derry ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/07/16Shamrock 3 – 1 Bohemians
16/04/16Bohemians 0 – 4 Shamrock
03/10/15Bohemians 0 – 0 Shamrock
05/09/15Shamrock 1 – 1 Bohemians
13/06/15Bohemians 3 – 1 Shamrock
28/03/15Shamrock 0 – 0 Bohemians
24/09/14Bohemians 1 – 1 Shamrock

St. Patrick’s Vs Wexford
St. Patrick’s ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Limerick ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sligo ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cork ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Wexford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Derry ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bohemians ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bray ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/08/16Wexford 0 – 1 St. Patrick’s
16/04/16St. Patrick’s 4 – 0 Wexford
14/02/15Wexford 0 – 1 St. Patrick’s
18/08/08Wexford 1 – 3 St. Patrick’s

Finn Harps Vs Bray
Finn Harps ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cork ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Galway ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sligo ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bray ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sligo ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Wexford ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bohemians ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/07/16Bray 1 – 0 Finn Harps
16/04/16Finn Harps 1 – 0 Bray
27/09/08Bray 0 – 1 Finn Harps
28/06/08Finn Harps 1 – 0 Bray
05/04/08Bray 1 – 0 Finn Harps
18/11/05Finn Harps 2 – 4 Bray
19/08/05Bray 2 – 1 Finn Harps

អៀរឡង់ Division 1
UCD Vs Shelbourne
UCD ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cobh ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Athlone ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Waterford ៨-១ ក្រៅផ្ទះ។
Shelbourne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cabinteely ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Drogheda ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Limerick ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/08/16Shelbourne 1 – 2 UCD
04/06/16UCD 2 – 0 Shelbourne
09/04/16Shelbourne 1 – 2 UCD
29/08/15Shelbourne 2 – 1 UCD
10/06/15UCD 2 – 1 Shelbourne
02/05/15Shelbourne 0 – 2 UCD
14/03/15UCD 0 – 1 Shelbourne

ស្កុតឡេន Challenge Cup
Crusaders Vs Livingston
Crusaders ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Larne ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ballinamallar ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cliftonville ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Livingston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brechin ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ East Fife ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Peterhead ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Ayr United Vs Falkirk
Ayr United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hibernian ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Falkirk ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dunfermline ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Falkirk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dundee Utd ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ayr United ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ St. Mirren ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/09/16Falkirk 2 – 0 Ayr United
21/08/13Ayr United 1 – 2 Falkirk
05/05/12Falkirk 3 – 2 Ayr United
03/03/12Ayr United 1 – 0 Falkirk

World – Club Friendlies
Bastia Vs GFCA Ajaccio
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nancy ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Guingamp ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Nantes ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nîmes ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Amiens ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tours ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/07/16Bastia 4 – 0 GFCA Ajaccio
24/04/16GFCA Ajaccio 3 – 2 Bastia
22/11/15Bastia 1 – 2 GFCA Ajaccio
06/07/12Bastia 5 – 1 GFCA Ajaccio

Karlsruher Vs Strasbourg
Karlsruher ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hannover ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Erzgebirge ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Fortuna ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Red Star ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Clermont ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Valenciennes ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/07/14Strasbourg1-2 Karlsruher

Sandhausen Vs Frankfurt
Sandhausen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Heidenheim ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fürth ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dresden ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Frankfurt ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ingolstadt ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hertha ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Freiburg ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/14Frankfurt 1 – 0 Sandhausen
05/12/13Frankfurt 4 – 2 Sandhausen ៕ ណារាជ

 

FBL-CONCACAF-GOLD CUP-USA-CUB


ចែករំលែក៖