ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីជួយសង្រ្គោះ ព្រមទាំងបញ្ជូនត្រឡប់មកដល់កម្ពុជា ស្រ្តីខ្មែរ៣នាក់ ដែលរងគ្រោះដោយមេខ្យល់បោកយកទៅលក់

ចែករំលែក៖

ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីជួយសង្រ្គោះ ព្រមទាំងបញ្ជូនត្រឡប់មកដល់កម្ពុជា ស្រ្តីខ្មែរ៣នាក់ ដែលរងគ្រោះដោយមេខ្យល់បោកយកទៅលក់

se


ចែករំលែក៖