ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅអេស្ប៉ាញថ្ងៃនេះ Eibar, Celta Vigo, Villarreal, Betis ប៉ះក្រុមខ្លាំងក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអេស្ប៉ាញ ថ្ងៃនេះក្រុម Eibar, Celta Vigo, Villarreal, Betis ត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមខ្លាំងក្នុងទឹក ដីរបស់ខ្លួន អាចនឹងពិបាករកបាន៣ពិន្ទុ ព្រោះគូប្រកួតសុទ្ធតែមានប្រវត្តិល្អ ។

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Eibar(8) Vs Alavés(13)
Eibar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Betis ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gijón ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bilbao ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Alavés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Villarreal ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Gimnàstic ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Palmas ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/08/14Eibar 0 – 4 Alavés
26/05/14Eibar 1 – 0 Alavés
22/12/13Alavés 0 – 2 Eibar
16/02/13Alavés 1 – 0 Eibar
29/09/12Eibar 3 – 1 Alavés
04/02/12Eibar 2 – 1 Alavés
ទស្សនៈWDW:Eibar 1 – 0 Alavésl
ទស្សនៈPD:Eibar 2 – 0 Alavés
ទស្សនៈAsianB: Eibar អាចឈ្នះ

Celta Vigo(9) Vs Sevilla(3)
Celta Vigo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Murcia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Betis ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Panathinaikos ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Sevilla ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Formentera ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Granada ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lyon ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/02/16Celta Vigo 2 – 2 Sevilla
08/02/16Celta Vigo 1 – 1 Sevilla
05/02/16Sevilla 4 – 0 Celta Vigo
20/09/15Sevilla 1 – 2 Celta Vigo
11/05/15Celta Vigo 1 – 1 Sevilla
04/01/15Sevilla 1 – 0 Celta Vigo
ទស្សនៈWDW:Celta Vigo 2 – 2 Sevilla
ទស្សនៈPD:Celta Vigo 3 – 0 Sevilla
ទស្សនៈAsianB: Sevilla អាចឈ្នះ

Espanyol(12) Vs Gijón(18)
Espanyol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leganés ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Alcorcón ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ At.Madrid ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Gijón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Real Madrid ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Eibar ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Osasuna ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/16Gijón 2 – 4 Espanyol
04/10/15Espanyol 1 – 2 Gijón
28/04/12Espanyol 0 – 3 Gijón
18/12/11Gijón 1 – 2 Espanyol
24/04/11Gijón 1 – 0 Espanyol
05/12/10Espanyol 1 – 0 Gijón
ទស្សនៈWDW:Espanyol 2 – 0 Gijón
ទស្សនៈPD:Espanyol 1 – 0 Gijón
ទស្សនៈAsianB: Gijón អាចឈ្នះ

Betis(14) Vs Bilbao(7)
Betis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Eibar ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Deportivo ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Celta Vigo ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Bilbao ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Santander ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Eibar ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rapid Wien ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/03/16Bilbao 3 – 1 Betis
02/11/15Betis 1 – 3 Bilbao
24/07/15Betis 1 – 1 Bilbao
23/02/14Betis 0 – 2 Bilbao
16/01/14Bilbao 2 – 0 Betis
09/01/14Betis 1 – 0 Bilbao
ទស្សនៈWDW:Betis 0 – 1 Bilbao
ទស្សនៈPD:Betis 1 – 1 Bilbao
ទស្សនៈAsianB: Betis អាចឈ្នះ

Villarreal (5) Vs At.Madrid (4)
Villarreal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Toledo ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Leganés ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bucureşti ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
At.Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guijuelo ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Espanyol ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bayern Münich ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/02/16At.Madrid 0 – 0 Villarreal
27/09/15Villarreal 1 – 0 At.Madrid
30/04/15Villarreal 0 – 1 At.Madrid
15/12/14At.Madrid 0 – 1 Villarreal
05/04/14At.Madrid 1 – 0 Villarreal
11/11/13Villarreal 1 – 1 At.Madrid
ទស្សនៈWDW:Villarreal 1-1 At.Madrid
ទស្សនៈPD:Villarreal 2 – 0 At.Madrid
ទស្សនៈAsianB: Villarreal អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Division 2
Almería(21) Vs Mallorca(17)
Almería ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Elche ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Valladolid ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Numancia ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Mallorca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sevilla II ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Elche ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Valladolid ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/03/16Almería 1 – 1 Mallorca
25/10/15Mallorca 1 – 0 Almería
16/05/11Almería 3 – 1 Mallorca
09/01/11Mallorca 4 – 1 Almería
06/01/11Mallorca 3 – 4 Almería
23/12/10Almería 4 – 3 Mallorca
ទស្សនៈWDW:Almería 1 – 0 Mallorca
ទស្សនៈPD:Almería 0 – 2 Mallorca

Córdoba(13) Vs Cádiz(6)
Córdoba ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Getafe ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Málaga ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Deportiu ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cádiz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Alcorcón ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Gimnàstic ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Zaragoza ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/10/16Cádiz 1 – 2 Córdoba
01/08/14Córdoba 2 – 2 Cádiz
13/02/10Córdoba 1 – 0 Cádiz
12/09/09Cádiz 0 – 0 Córdoba
24/02/08Córdoba 2 – 2 Cádiz
22/09/07Cádiz 0 – 1 Córdoba
ទស្សនៈWDW:Córdoba 0 – 1 Cádiz
ទស្សនៈPD:Córdoba 1 – 1 Cádiz

Lugo(75) Vs Numancia(15)
Lugo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Girona ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tenerife ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Murcia ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Numancia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Valladolid ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Murcia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Almería ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/05/16Numancia 1 – 0 Lugo
03/01/16Lugo 2 – 3 Numancia
21/05/15Lugo 1 – 1 Numancia
21/12/14Numancia 6 – 6 Lugo
19/01/14Numancia 0 – 1 Lugo
18/08/13Lugo 0 – 0 Numancia
ទស្សនៈWDW:Lugo 1 – 1 Numancia
ទស្សនៈPD:Lugo 2 – 1 Numancia
Alcorcón(18) Vs Girona(2)
Alcorcón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oviedo ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Espanyol ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vallecano ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Girona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lugo ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Huesca ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Levante ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/05/16Girona 2 – 0 Alcorcón
10/01/16Alcorcón 1 – 0 Girona
01/02/15Girona 3 – 0 Alcorcón
31/08/14Alcorcón 1 – 2 Girona
30/03/14Girona 3 – 1 Alcorcón
28/10/13Alcorcón 0 – 0 Girona
ទស្សនៈWDW:Alcorcón 0 – 1 Girona
ទស្សនៈPD:Alcorcón 0 – 2 Girona

Valladolid(11) Vs Mirandés(19)
Valladolid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Almería ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sociedad ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Mallorca ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Mirandés ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Córdoba ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sevilla II ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Elche ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/03/16Mirandés 4 – 1 Valladolid
25/10/15Valladolid 2 – 1 Mirandés
11/04/15Valladolid 2 – 1 Mirandés
08/11/14Mirandés 0 – 0 Valladolid
ទស្សនៈWDW:Valladolid 1-0 Mirandés
ទស្សនៈPD:Valladolid 1 – 0 Mirandés

Zaragoza(14) Vs Oviedo(5)
Zaragoza ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Getafe ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Deportiu ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cádiz ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Oviedo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Levante ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Alcorcón ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gimnàstic ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/05/16Zaragoza 1 – 0 Oviedo
10/01/16Oviedo 1 – 0 Zaragoza
23/03/03Oviedo 0 – 2 Zaragoza
20/10/02Zaragoza 3 – 1 Oviedo
18/02/01Zaragoza 5 – 2 Oviedo
01/10/00Oviedo 2 – 1 Zaragoza
ទស្សនៈWDW:Zaragoza 2 – 0 Oviedo
ទស្សនៈPD:Zaragoza 1 – 1 Oviedo ៕

 

i


ចែករំលែក៖