ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Aston Villa ត្រូវដណ្តើម៣ពិន្ទុពី Leeds ខណៈ Porto, Benfica​, Fenerbahçe រំពឹងឈ្នះក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Aston Villa ត្រូវដណ្តើម៣ពិន្ទុពីក្រុមភ្ញៀវ Leeds។ ចំណែកក្រុមខ្លាំង Porto, Benfica, Fenerbahçe មានរំពឹងឈ្នះគូប្រកួត ដើម្បីទទួលបាន៣ពិន្ទុក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស Championship
Aston Villa(10) Vs Leeds(5)
Aston Villa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norwich ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ QPR ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Burton ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Leeds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Reading ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Brentford ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Preston ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/12/16Leeds 2 – 0 Aston Villa
07/02/04Aston Villa 2 – 0 Leeds
26/12/03Leeds 0 – 0 Aston Villa
11/05/03Leeds 3 – 1 Aston Villa
06/10/02Aston Villa 0 – 0 Leeds
13/04/02Aston Villa 0 – 1 Leeds
25/11/01Leeds 1 – 1 Aston Villa

Rotherham(24) Vs Burton(21)
Rotherham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fulham ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sheff Wed ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wigan ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ។
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Huddersfield១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Newcastle ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Aston Villa ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/12/16Burton 2 – 1 Rotherham
09/02/13Burton 2 – 0 Rotherham
18/08/12Rotherham 3 – 0 Burton
18/02/12Burton 1 – 1 Rotherham
08/10/11Rotherham 0 – 1 Burton
26/02/11Burton 2 – 4 Rotherham
07/10/10Burton 1 – 2 Rotherham

អង់គ្លេស FA Trophy
Macclesfield Vs Altrincham
Macclesfield ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oxford ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bromley ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Altrincham ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Altrincham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blyth ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Stockport ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Macclesfield ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/12/16Altrincham 1 – 1 Macclesfield
05/03/16Altrincham 0 – 0 Macclesfield
11/11/15Macclesfield 3 – 0 Altrincham
11/02/15Macclesfield 2 – 1 Altrincham
13/12/14Altrincham 1 – 0 Macclesfield
01/10/14Altrincham 1 – 0 Macclesfield

អុីតាលី Serie B
Bari(1) Vs SPAL (6)
Bari ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Pisa ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Avellino ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Ascoli ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
SPAL ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Spezia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vercelli ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ternana ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ព័រទុយហ្គាល់ Cup
Covilhã Vs Marítimo
Covilhã ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Braga ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Leixões ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Santa ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Marítimo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Belenenses ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Porto ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Feirense ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/01/15Marítimo 2 – 1 Covilhã

Setúbal Vs Arouca
Setúbal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sporting ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Guimarães ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Tondela ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Arouca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rio Ave ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Moreirense ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Guimarães ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/08/16Setúbal 2 – 0 Arouca
13/03/16Arouca 1 – 0 Setúbal
01/11/15Setúbal 0 – 0 Arouca
18/05/15Setúbal 2 – 1 Arouca
11/01/15Arouca 1 – 0 Setúbal
20/10/14Setúbal 1 – 0 Arouca

Moreirense Vs Belenenses
Moreirense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Chaves ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arouca ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Braga ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Belenenses ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Marítimo ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Paços ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sporting ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Moreirense 2 – 3 Belenenses
22/09/15Belenenses 2 – 0 Moreirense
05/04/15Belenenses 2 – 0 Moreirense
09/11/14Moreirense 0 – 1 Belenenses
07/04/12Belenenses 1 – 0 Moreirense

Porto Vs Feirense
Porto ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Feirense ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Marítimo ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Chaves ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Feirense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Porto ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Marítimo ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Paços ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/12/16Feirense 0 – 4 Porto
28/01/16Feirense 2 – 0 Porto
17/12/15Feirense 0 – 1 Porto
27/02/12Porto 2 – 0 Feirense
19/09/11Feirense 0 – 0 Porto

Braga Vs Rio Ave
Braga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Covilhã ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sporting ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Moreirense ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Rio Ave ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arouca ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Nacional ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Benfica ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/08/16Braga 1 – 1 Rio Ave
03/03/16Rio Ave 0 – 0 Braga
05/02/16Braga 1 – 0 Rio Ave
28/01/16Rio Ave 0 – 0 Braga
25/01/16Braga 5 – 1 Rio Ave
22/08/15Rio Ave 1 – 0 Braga

Benfica Vs Paços
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Real ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Estoril ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rio Ave ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Paços ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Braga ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Belenenses ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Feirense ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/10/16Benfica 3 – 0 Paços
21/02/16Paços 1 – 3 Benfica
27/09/15Benfica 3 – 0 Paços
27/01/15Paços 1 – 0 Benfica
18/08/14Benfica 2 – 0 Paços
17/02/14Paços 0 – 2 Benfica

ទួរគី Cup
Gençlerbirliği Vs Amed
Gençlerbirliği ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Menemen ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fenerbahçe ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bursaspor ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Amed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hacettepe ៥-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Fenerbahçe ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Kahraman ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Şanlıurfaspor Vs Osmanlıspor
Şanlıurfaspor៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boluspor ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Osmanlıspor ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Manisaspor ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Osmanlıspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Galatasaray ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Şanlıurfaspor ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Rizespor ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/12/16Osmanlıspor 1 – 2 Şanlıurfaspor
01/03/15Şanlıurfaspor 1 – 1 Osmanlıspor
05/10/14Osmanlıspor 0 – 0 Şanlıurfaspor
05/04/14Osmanlıspor 0 – 2 Şanlıurfaspor
03/12/13Şanlıurfaspor 0 – 4 Osmanlıspor

Bursaspor Vs Aydınspor
Bursaspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Antalyaspor ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Aydınspor ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Gençlerbirliği ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Aydınspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Akhisar ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tuzlaspor ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bursaspor ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/12/16Aydınspor 1 – 0 Bursaspor

Kızılcabölük Vs Trabzonspor
Kızılcabölük ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gümüşhane ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kozan ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Trabzonspor ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
Trabzonspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ İstanbul ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kızılcabölük ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Fenerbahçe ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/12/16Trabzonspor 5 – 0 Kızılcabölük

Fenerbahçe Vs Menemen
Fenerbahçe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gençlerbirliği ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Menemen ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Trabzonspor ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Menemen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gençlerbirliği ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Karşıyaka ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fenerbahçe ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/12/16Menemen 0 – 1 Fenerbahçe ៕ ដេវីត

 

se


ចែករំលែក៖