ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ឌី វិជ្ជា ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ

ចែករំលែក៖

ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ឌី វិជ្ជា ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ


ចែករំលែក៖