ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាក់​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ​ ,​ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​និង​ឧតុនិយម​ កម្ពុជា​ សូម​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​សេកុង​ ពិសេស​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ជម្លៀស​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​កាន់​ទីទួល​សុវត្ថិភាព

ចែករំលែក៖

បាក់​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ​ ,​ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​និង​ឧតុនិយម​ កម្ពុជា​ សូម​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​សេកុង​ ពិសេស​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ជម្លៀស​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​កាន់​ទីទួល​សុវត្ថិភាព

 


ចែករំលែក៖