ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ បាតុភូតធម្មជាតិ នៃឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី២៨ និងទី២៩

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​​មួយស្តីពីស្ថានភាព និងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី២៨ និងទី២៩ ដែលលក្ខណៈបែបនេះ អាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានស្ថានភាព អាចមានភ្លៀងធ្លាក់បង្គួរទៅច្រើន និងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិច ទៅបង្គួរ ពីថ្ងៃ២៤ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ។

សូមអានលិខិតជូនដំណឹងក្រសួងធនធានទឹក ដូចភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម ៖


ចែករំលែក៖