ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានខ្មៅ The Cambodia Daily Khmer ដែលថា មានបុគ្គលិកលួចលុយក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុន CBS ច្រានចោល និងចាត់ទុកថា គឺជាការប្រឌិតបែបជនបាតផ្សារ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជា CBS បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺ និងប្រកាសបដិសេធ ចំពោះការផ្សាយរបស់ The Cambodia Daily Khmer និងការផ្សាយបន្តរបស់បណ្តាញ Facebook នៃជនសង្គមងងឹតពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានថា មានបុគ្គលិក លួចលុយក្រុមហ៊ុន។
ក្រុមហ៊ុន CBS បញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនគ្មានការបាត់លុយទេ ហើយបានចាត់ទុកថា ការផ្សាយព័ត៌មាននោះ គឺជាព័ត៌មានប្រឌិត និងជាអំពើថោកទាបនៃជនបាតសង្គម៕

ដោយ៖ សហការី


ចែករំលែក៖