ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ជប៉ុនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក៖

ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី៣ លើពិភពលោក មានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការប្រជែងយកតំណែងទី២ ដែលខ្លួនបាត់បង់ មកវិញ ក្រោយពេលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩នេះ តាមរបាយការណ៍បង្ហាញឲ្យឃើញថា ជប៉ុនមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងដល់ ២,១ ភាគរយបន្ថែមទៀត ។

យោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានបញ្ជាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុន គិតពីខែមករា រហូតមកដល់ខែមីនា (ត្រីមាសទី១) ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានកំណើន ២,១ ភាគរយ ហើយនៅត្រីមាសទី២ នៃឆ្នាំនេះ គេរំពឹងថា នឹងមានកំណើនថែមទៀត។

របាយការណ៍ដដែល បានអះអាងទៀតថា រដ្ឋាភិបាលបានកែតម្រូវតម្លៃអតិផរណាជាមូលដ្ឋាន ជាហេតុនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនមានការរីកចម្រើនឡើងវិញ នាពេលនេះ ។ កាលពីត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ (គិតខែតុលា ដល់ខែធ្នូ) កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកើនឡើងចំនួន ១,៦ ភាគរយ ។

ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ បានកើនឡើងចំនួន០,៥ភាគរយ ។ ប្រភពបានឲ្យដឹងថា ការប្រើប្រាស់ឯកជន បានធ្លាក់ចុះ ចំនួន០,១ភាគរយ ប្រៀបធៀប កាលពីត្រីមាសមុន ខណៈការចំណាយមូលធន ក៏បានធ្លាក់ចុះចំនួន ០,៣ ភាគរយផងដែរ។

ចំណែកទិន្នន័យនាំចេញវិញ បានធ្លាក់ចុះចំនួន ២,៤ ភាគរយ នៅក្នុងអំឡុងពេល ដែលមានកំណត់ត្រាទុក ។

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុន បានកើនឡើងប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៣,៣ ភាគរយ និង០,៨ ភាគរយ ក្នុងមួយត្រីមាស។ វាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់បន្សំ ឬមិនទាន់មានការកែសម្រួល ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ។

សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៨ សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបានកើនឡើងចំនួន ០,៦ ភាគរយ តាមន័យពិតប្រាកដ។ ទិន្នន័យនេះ ប្រៀបធៀបទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ១,៩ ភាគរយ កាលពីឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៧៕


ចែករំលែក៖