ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម​ខេត្តពោធិ៍សាត់​ជូនដំណឹង​ស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់

ចែករំលែក៖

ខេត្តពោធិ៍សាត់៖ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម​ខេត្តពោធិ៍សាត់​បានបញ្ជាក់ថា ស្ថានភាពទឹកស្ទឺងពោធិ៍សាត់ មានកម្ពស់ទឹក​កើនឡើង​ក្នុងកម្រិត​មួយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ន ។

ប្រភពបានបញ្ជាក់ថា មានភ្លៀងធ្លាក់ពីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ ស្ទឹងអារ៉ៃ និងស្ទឹងធំ មានកម្រិតខ្ពស់​មកលើដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ ។ ឥទ្ធិពលនេះ នឹងធ្វើឲ្យទឹកស្ទឺងពោធិ៍សាត់​មានសន្ទុះកើនឡើងបន្តបន្ទាប់ អាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់​នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់…


ចែករំលែក៖