ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​ជូនដំណឹងបន្ថែម​ស្តីពី​ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹក បានសូមឲ្យសាធារណជន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ និងរលកសមុទ្រខ្លាំងផងដែរ ៖


ចែករំលែក៖