ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ​ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានជូនដំណឹង​ដល់សាធារណជន​ឲ្យបានជ្រាបអំពី​ស្ថានភាពអាកាសធាតុ​ចាប់បីថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០​ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ។

ប្រភពបានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ផ្នែកមួយចំនួន​បណ្តាខេត្ត​តំបន់វាលទំនាប​ខាងក្រោម និងខេត្តតំបន់មាត់សមុទ្រ អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម​។

ខាងក្រោមជាខ្លឹមសារជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖


ចែករំលែក៖