ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ខណះពេលនេះអគ្គីភយ័កំពុងឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកលក់សាំងនៅទល់មុខសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី២

ចែករំលែក៖

ខណះពេលនេះអគ្គីភយ័កំពុងឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកលក់សាំង នៅទល់មុខសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២៖


ចែករំលែក៖