ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Update ៖ កម្ពុជា គ្មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី គ្មានអ្នកជាសះស្បើយ នៅសល់២នាក់កំពុងព្យាបាលដដែល

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា គ្មានឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី គ្មានអ្នកជាសះស្បើយ នៅសល់២នាក់កំពុងព្យាបាល។ លោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថា៖ អ្នកជំងឺកូវីដ២នាក់ ដែលព្យាបាលយូរជាងគេដោយសារ អ្នកជំងឺមានជំងឺទឹកនោមផែ្អម និងអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀត មានជំងឺផ្លូវចិត្ត។

សូមពិនិត្យពីទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនអ្នកឆ្លង អ្នកជាសះស្បើយកូវីដ-១៩នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១១ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នេះ
-សរុបអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ១២០នាក់ ដដែល
-អ្នកបន្តព្យាបាលកូវីដ-១៩មានចំនួន ២នាក់ ដដែល
-មិនមានបាត់បង់ជីវីត
-សរុបចំនួនអ្នកឆ្លងជម្ងឺកូវីដ-១៩ចាប់ពីខែមករា រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន ១២២នាក់៕សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖