ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ជាងមាសម្នាក់ ទម្លាយរឿងជាងមាសដូចគ្នា នៅខេត្ដស្ទឹងត្រែង ធ្វើខ្សែកឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួន បង្កប់ស្នូលដែកពីក្នុង

ចែករំលែក៖

ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះ Rothtana Heng បានលើកឡើងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ម្សិលមិញនេះថា៖បងៗ អ្នកលក់ប្លាកទីន នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជាង ខ្សែក ផង ព្រោះប្រហោងសុទ្ធតែស្នូលខាងក្នុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវដ៏ចាប់អារម្មណ៍មួយនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយមានបុរសម្នាក់ ជាជាងមាស បានទម្លាយអំពីអំពើទុច្ចរិតកេងប្រវ័ញ របស់ជាងមាសម្នាក់ នៅខេត្ដស្ទឹងត្រែង ដោយបានធ្វើខ្សែក ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួន រួចមានបង្កប់ស្នូលដែកពីក្នុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា មាសជាលោហៈធាតុម្យ៉ាងដែលមានតម្លៃខ្ពស់ ក្នុងការបង្កើតនូវគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗ ជាធម្មតា រ៉ែមាសដ៏មានតម្លៃនេះ គេរកឃើញវានៅតាមដងអូរ ភ្នំថ្ម ជ្រោះ ដីខ្សាច់ និងស្រទាប់ថ្ម។ បច្ចុប្បន្ននេះ រ៉ែមាស ដែលសំបូរបំផុត គឺមាននៅភ្នំ Roky Mountain រដ្ឋអាឡាស្កា សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសកាណាដា ប្រេសុីល និងអូស្រ្ដាលី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយ៖សហការី


ចែករំលែក៖