ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងយុត្ដិធម៌ ចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងមន្ដ្រីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ដ្រីចំនួន៨រូប

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ បើតាមសេចក្ដីសម្រេច របស់លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្ដិធម៌ ដែលអង្គភាព «នគរដ្រេហ្គន» ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ក្នុងនោះក្រសួងយុត្ដិធម៌ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចតែងតាំង មន្ដ្រីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្ដិធម៌ ចំនួន៨រូប។
ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេច របស់ក្រសួងយុត្ដិធម៌ សូមអាននូវខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

ដោយ៖សិលា


ចែករំលែក៖